Na kole do školy

Marie Imbrová 1 2015 Naši ve světě česky

Děti v Tengenenge rostou a sílí a my s nimi

Klub přátel Tengenenge v ČR existuje oficiálně pouze pět let , ovšem já do této zimbabwské vesnice dojíždím a pomáhám celé desetiletí. A tak není divu, že jsou tam devítileté  i desetileté děti, které znají počátky mých aktivit, prošly naší školkou, přihlásily se do školy.... Minulého roku jsem skupině těchto dětí zakoupila učebnice, aby se v době nepřítomnosti ve škole mohly vzdělávat a jako vždy apelovala, aby do školy chodily denně za každého počasí. Jen tak mohou zúročit, co již umí a pokusit s dosáhnout na další vzdělanostní stupeň. Příští rok půjdou první z nich k postupovým zkouškám, kde je rozhodujícím kriteriem nejen prospěch, ale i celkový počet hodin absolvované výuky.

Kolem členů Klubu přátel Tengenenge se vyskytují dobrovolníci, kteří s námi do Tengenenge jezdí každoročně a připravují projekty, které posléze kontrolují a dozorují. Díky nim aktivity našeho spolku rostou a sílí, stejně jako ty děti, kterým chceme pomoci do jejich dospělosti.

Dalším projektem , který tento rok spouštíme, je projekt NA KOLE DO ŠKOLY, kterým hledáme donory , kteří se dvoutřetinovým podílem budou podílet na koupi kola pro konkrétní dítě. Věříme, že v první vlně těchto třicet sponzorů najdeme a zveme vás do pražské Ambrosie 20. ledna 2015. Přijd´te nás podpořit.

Marie Imbrová

www.tengenenge.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012