Jazyk

Vera Sourada 1 2015 Naši ve světě česky

Kolik umíš řečí...

 

Jazyk, to není jen řeč a prostředek vzájemného dorozumění. Je to také celá duše národa. Odráží celou historii a kulturní vývoj, jakým národ prošel. Abychom jej správně pochopili, musíme se dozvědět něco o lidech, kteří jím mluví. Proto i první prezident bývalého Československa Tomáš Masaryk řekl: „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“

 

Můj duchovní učitel Pavel Eisner, který překládal z  a do 15 jazyků a překládal díla spisovatelů jako Byron, Dante, Petrarca nebo Puškin, jednou řekl: „ Musíme se učit naši mateřskou řeč, ale i další jazyky, abychom naši mateřštinu obohatili.“

 

Jazyky mohou být velké i malé jako národy, mohou být i mrtvé jako latina, stará řečtina nebo hebrejština, ale mohou se i probudit a oživnout jako moderní hebrejština. Mohou být důležité nebo svůj význam ztrácet, jako se to stalo francouzštině a němčině po II. světové válce, nebo naopak získat na důležitosti jako ruština nebo čínština ve stejné době. Ale vždy se navzájem ovlivňují. Můžu uvést příklady českých slov, která užíváte, a nevíte, že jsou z češtiny: robot, pistol, kolaches a další.

 

Příslušníci velkých národů se neučí moc ani snadno jiné jazyky – nemají to zapotřebí. Lidé malých národů se učí více a snadněji, neboť to opravdu potřebují. Proto i Pavel Eisner ovládal tolik jazyků. Učení se cizí řeči je velmi komplikovaný proces. Už jste viděli trojúhelník klasifikace studentů cizích jazyků? Vypadá následovně:

 

Schéma - viz obrázek ke článku

 

Začíná se na nule. 3 je místo, kde je rodilý mluvčí s dobrým středoškolským vzděláním a kde obvykle končí nejlepší studenti cizího jazyka (maximálně 3+). 4 jsou rodilí mluvčí s univerzitním vzděláním, průměrní spisovatelé, novináři a další vzdělaní uživatelé jazyka.

 

Pokud nežijete v zemi, kde se tou řečí mluví, už této úrovně nedosáhnete. Je těžké dosáhnout i úrovně 3(+), pokud jste starší než 23 – 25 let a s jazykem začínáte. Existují výjimky – lidé s dobrým hudebním sluchem – ale není jich mnoho. S rostoucím věkem ztrácíte schopnost napodobit zvuk cizího jazyka. Můžete se naučit mluvnici, můžete mít velmi dobrou slovní zásobu, trénovat výslovnost, ale něco z melodie vašeho vlastního jazyka tam zůstane navždy. 5 je vzdělaná elita národa, ti nejlepší z nejlepších, jako v angličtině Shakespeare, Churchill nebo výjimeční spisovatelé.

 

V osvojování si cizích jazyků je jeden zajímavý moment. Váš první jazyk je uložen v obou polovicích mozku. Logická část je v pravé hemisféře a citová část v levé. Děti s dyslexií nedokážou obvykle tyto dvě části spojit. Proto mají problém naučit se svou mateřskou řeč, ale nemají potíže s matematikou nebo cizími jazyky. To proto, že bez problému ovládnou pravidla. Celý cizí jazyk je jen v jedné hemisféře – té logické.

 

A teď se konečně dostávám k tomu, proč jsem se snažila vysvětlit tato zajímavá fakta (alespoň doufám, že byla zajímavá):

 

Nemohu se zbavit svého akcentu, ačkoliv mě o to drazí přátelé žádají. Dokážu se pouze víc naučit a zlepšit se v jazyce, ale nikdy se nezbavím svého přízvuku. Začala jsem s angličtinou po čtyřicítce. Melodie mé mateřské řeči bude navždy patrná (dosl. navždy bude vystrkovat růžky).

Vera Sourada

Translated by Eva Vojtová

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012