Současná psychopatologie pro pomáhající profese

Eva Střížovská 1 2015 Knihy česky

Současná psychopatologie pro pomáhající profese

Napsala prof. Marie Vágnerová

Z koupě této knihy přispěje nakladatelství Portál částkou 1 Kč na KLOKÁNEK - projekt Fondu ohrožených dětí.

Kniha nabízí přehled různých psychických problémů, jejich příčin a důsledků, které pro život daného jedince či skupiny přinášejí. Zahrnuje nejrůznější situace, které mohou s větší či menší pravděpodobností v běžném životě nastat, ať už jde o psychický dopad somatických onemocnění a trvalejších zdravotních postižení, nebo o primárně psychické poruchy a choroby. Vzhledem k tomu, že jde o text určený pracovníkům v pomáhajících profesí, zahrnuje i informace o sociálním dopadu takových potíží a orientační nabídku možné pomoci. Kniha navazuje na titul Psychopatologie pro pomáhající profese, je ale značně inovována, např. o pojednání o genetickém přenosu dispozic k rozvoji uvedených potíží, o způsobu, jak se různé dědičné vlohy uplatňují a jak ovlivňují vývoj a fungování CNS. Samostatná část textu je věnována psychologii nemocných a zdravotně postižených. Inovováno je pojednání o psychosomatických chorobách, informace o různých alternativách zdravotního postižení jsou doplněny zejména s ohledem na specifika orientace a chápání běžných situací. Aktualizovány jsou zejména informace o příčinách rozvoje uvedených poruch. Nově je uvedena podkapitola o sebepoškozování a řada dalších. Prof. Marie Vágnerová je psycholožka, přední odbornice v oblasti pedopsychologie, vývojové psychologie a psychologie handicapu. V Portálu vyšly její knihy Psychopatologie pro pomáhající profese a Vývojová psychologie.

Toto je informace – anotace z nakladatelství Portál. A moje doplnění:

Ačkoliv nejsem pomáhající profese, tuto velikou knihu (816  stran) jsem přečetla s velkým zájmem. I když jsem někdy zcela neporozuměla odborným výrazům, našla jsem zde informace, ke kterým se ještě budu vracet. Ve své rodině a v okolí mám několik nemocných lidí a teprve po přečtení určitých kapitol, např. roztroušená skleróza, schizofrenie, cévní mozková příhoda, aj. jsem se dozvěděla o jaké onemocnění a jde a jak s ním zacházet. Od lékařů se člověk jen někdy dozví, co chce o nemoci svých bližních vědět.  I když musím říci, že i tato stránka komunikace s lékaři a pacienty se proti dřívějšku výrazně zlepšila.

Kniha je rozdělena do pětatřiceti přehledných kapitol, které se věnují jednotlivým problematickým tématům jako je např. Agresivní syndrom, Bezdomovectví, Poruchy chování v dětském  věku  a v dospělosti, Domácí násilí, Návykové a impulzivní poruchy a mnoho jiného.

Téměř bych se odvážila říci, že tato či podobná kniha by neměla chybět v domácí knihovně.

Eva Střížovská

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012