Ocenění Tonyho Martínka

11 2014 Naši ve světě česky

 

Úvodní proslov Dr. Johna Tibbitse, Prezidenta Conestoga Polytechniky v kanadském Kitcheneru, na slavnostní promoci 1. listopadu 2014, na které Tony Martínek převzal Vyznamenání za zásluhy:

 

Vyznamenání za zásluhy je zvláštní pocta vyjadřující veřejné uznání jedinci, který výrazně přispěl širší společnosti, naší komunitě, nebo Conestoga Polytechnice svojí prací a úspěchy v oblasti vzdělávání.

 

Letošní oceněný přijel do Kanady z Československa v roce 1967 na základě pozvání Fakulty inženýrství na University of Waterloo. V roce 1970 nastoupil jako vysokoškolský učitel na Conestoga Polytechniku, kde postupně zastával stále zodpovědnější akademické pozice. Dosáhl postavení výkonného ředitele největšího kampusu Polytechniky (Doon Campus) a jako Děkan zároveň řídil Fakultu inženýrské technologie. Přispěl k růstu a rozvoji školy, k úspěchu našich studentů, a k vzdělávání inženýrů v Provincii Ontario.

 

Zmíním několik z nejvýznamnějších úspěchů:

 

- Měl primární zodpovědnost za proces který vedl v roce 2010 k akreditaci nového studijního programu “Inženýrství strojírenských systémů“ Kanadskou Akreditační Inženýrskou Komisí, a aktivně participoval ve vývoji studijního programu “Inženýrství elektronických systémů“, který byl akreditován letos v létě.

 

- Tony koordinoval projekt Transatlantického výměnného partnerství, který spojil Conestoga Polytechniku, University of Waterloo a SAIT Polytechniku v Calgary se třemi technickými univerzitami v Evropské unii za účelem vzájemné výměny inženýrských studentů s cílem zdokonalit metodiku projektově orientované výuky při výchově inženýrů.

 

- Spolupracoval s průmyslovými podniky a podporoval rozvoj průmyslových partnerství v oblasti aplikovaného výzkumu a technických inovací.

 

- Tony měl velkou zásluhu na obnovení spolupráce mezi Kanadou a Českou republikou ve sféře technických inovací, aplikovaného výzkumu a hi-tech organizací prostřednictvím svých kontaktů na Českém velvyslanectvím v Ottawě a v místních  průmyslových podnicích a akademických institucích.

 

- V uplynulých patnácti letech pomáhal připravit téměř 4000 inženýrských techniků a technologů na písemnou Zkoušku profesní praxe, požadovanou pro plnohodnotné člšnství v OACETT (Ontarijská asociace diplomovaných inženýrských techniků a technologů).

 

Tony byl oceněn Technickou univerzitou v Liberci v České republice za přispění k obnově inženýrského vzdělávání a za podněcování mezinárodní spolupráce. Jeho úspěchy byly uznány Ontarijskou asociací diplomovaných inženýrských techniků a technologů, a rovněž vládou České republiky.

Dnes je na řadě Conestoga Polytechnic, aby ocenila Tonyho Martínka za jeho četná přispění inženýrské profesi, naší Polytechnice  a naší komunitě.

 

 

S potěšením předávám Tonymu Martínkovi Vyznamenání za zásluhy a prosím, abyste se připojili k mé gratulaci.

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012