Z Chrastavy do Vídně

Olga Szymanská 11 2014 Kultura česky

Krásná výstava s podtitulem Josef Führich (1800 – 1876)

 

v Salmovském paláci v Praze, představuje malíře a grafika nazarénského stylu, především náboženských témat. Autora, který v dějinách českého malířství předminulého století byl dosud opomíjen.

Rodiště - Vlivy

Autor se narodil v Chrastavě ve zbožné rodině Wenzela Fuhricha: mezi jedenácti sourozenci byla i budoucí malířka Marie Antonie. Mládí, spjaté se zdejší německy mluvící komunitou, šlo u něj ruku v ruce s kreslířskými a malířskými počátky: souvisely s jeho otcem, známým umělecko-řemeslnou činností i mimo kraj. Již roku 1819 vystavil Josef v Praze dva obrazy, které vzbudily velkou pozornost. A podpora chrastavského hraběte Clam-Gallase umožnila mladíkovi studovat na pražské Akademii u J. Berglera. V tomto prostředí začala dráha budoucího umělce, považovaného za velmi nadaného.

 

Praha - Evropa

J. Fuhrich pracoval na výzdobě řady kostelů a ilustroval díla německých romantiků: Goetha, Schillera, Tiecka, Wielanda aj. S novými proudy německého umění i vlivy středověkého hledal nové přístupy v náboženské tématice. Jeho kresby knížete Metternicha, který mu proto finančně umožnil studijní pobyt v Římě i cesty po Itálii. Josef se zde setkával s německými nazarény a katolickými romantiky. F. Overbeck ho pozval ke spolupráci na výzdobě vily Massimi. Roku 1831 se vrátil do Prahy, následně se oženil s Franziskou Gassner. Od dvacátých let 19. století patřil Fuhrich moderním pojetím malby k předním vlasteneckým malířům a představitelům romantismu.

 

Vídeň - Titul

Na pozvání hraběte Metternicha přesídlil roku 1834 trvale do Vídně. Spravoval Lambergovu galerii: nakupoval pro ni obrazy hlavně v Benátkách. Roku 1840 jmenován profesorem historické kompozice na vídeňské Akademii. Kresebné cykly a ilustrace, velká olejová plátna s náboženskými tématy ho v té době proslavily. R. 1848 odjel do Čech: snažil se tu pracovat. Od roku 1851 zpět ve Vídni na Akademii vychoval řadu malířů a měl následovníky. Důležitý byl rok 1861: s vyznamenáním byl i povýšen do šlechtického stavu (titul „rytíř“). Poslední velkou prací mistra byl návrh barevných oken pro vídeňskou katedrálu sv. Štěpána (1872).

 

Výstava - Význam

Josef Führich tvořil kreseb a plátna v charakteristickém stylu: především pro kostely v Čechách a v Rakousku. Napsal úvahy a eseje, jež zčásti vyšly v knize O umění. Jeho tvorba je důkazem měnící se představy o uměleckém pojetí i národnostní příslušnosti umělců.

Výstava (do 25. ledna 2015) jej představuje jako tvůrce, který ovlivnil české výtvarné umění, ale i vídeňské.  Je zastoupen ve stálé expozici Umění 19. století – části Vídeňské malířské a České malířské školy. Obě výstavy otevřeny v Salmovském paláci v Praze.

 

Olga Szymanská

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012