Italský Rembrandt

Olga Szymanská 11 2014 Kultura česky

Rytec, architekt, archeolog, restaurátor, autor spisů, zdatný obchodník Giovanni Battista Piranesi. Významná osobnost, kterou přibližuje výstava v Clam-Gallasově paláci v Praze.

Všestrannost

Umělec se narodil roku 1720 v Mogliano Veneto u Trevisy. Od bratra Andrea se učil latinu i o starověkých civilizacích. V Benátkách pronikal do archeologie i architektury u strýce, inženýra Mattea Lucchesiho, zajímajícího se o archeologické vykopávky. Od roku 1740 studoval v Římě u Giuseppe Vasiho především techniku rytiny a leptu. Po absolutoriu začal spolupracovat s Francouzskou akademií v Římě na sériích vedut (výhledů). Prvními jeho pracemi byly Prima parte di Architettura e Prospettive (1743) a Varie Vedute di Roma Antica e moderna (1745).

 

Cesta - Dílna

Mezi léty 1743-1747 Piranesi pobýval v Benátkách: často navštěvoval Giovanniho Battistu Tiepola, jehož dílem se inspiroval. Po návratu do Říma si otevřel vlastní dílnu na Via del Corso. V období 1748-1774 vytvořil řadu vedut města, které stálo u zrodu jeho věhlasu. Současně se věnoval archeologii vyhledávání starověkých staveb. To vedlo k vydání jeho spisu "Římské památky z doby první republiky a prvního císaře ". Od roku 1761, kdy se stal členem Accademia di San Luca, získal věhlas jako zdatný obchodník se starožitnostmi. Ve své dílně Do roka vytiskl sérii rytin Campo Marzio dell'antica Roma.

 

Papež - Rytíř

Papežem Klementem XIII. byl pověřen obnovit San Giovanni in Laterano, práci však nakonec nerealizoval. Roku 1764 provedl architektonickou obnovu kostela Santa Maria del Priorato, dále vily maltézských rytířů v Římě. Po třech letech byl pasován na rytíře, což mu umožňovalo podpis "Cav Piranesi". Roku 1769 vznikly technikou leptu jeho důmyslné, někdy téměř bizarní náměty. Jako vynalézavý návrhář zhotovil originální nábytek. I svou slavnou vázu „Piranesi“. Věhlas mu přineslo restaurování antických soch. V letech 1777-1778 publikoval stati o stavbách v Paestu. Zemřel roku 1778 a pohřben byl v římském kostele Santa Maria del Priorato

 

Rembrandt ruin

Piranesi bravurně zpodobňoval pozůstatky staveb starého Říma. Věrně ztvárňoval staré tkaniny jako by byly od původních tvůrců. S mistrovskou dovedností do děl vkládal (ve skutečnosti chybějící) skupiny váz, oltáře, hroby: díla se jim stala mnohem účinnější. Vědomě až vědecké rozložení světla a stínu výjevy velmi umocňuje, stejně tak účinek celkového dojmu. To vše odráží například jeho lept „Coloseum“ (1757) či cyklus „Žaláře“. Umělec je právem nazýván Rembrant ruin! Některé z jeho pozdních děl dokončili jeho žáci a děti. V nedávné minulosti v Paříži objevených dvacet devět svazků, obsahujících asi 2000 výtisků (z let 1835-1837), se vyznačuje bravurním leptem, doplněným z velké části klasickými linkami rydlem.

 

Výstava Praha

Po čtyřiceti letech Praha znovu představuje dílo G. B. Piranesiho, jednoho z nejvýraznějších umělců a tvůrců světové grafiky své doby. Obdivovaného zejména jako vedutistu, oslavujícíjho krásu antického i soudobého Říma. Výstava ukazuje umělcovu tvorbu v celé šíři: vedutami a listy, přeevším ze souboru Carceri, alby s antickými památkami, architektonickými fantaziemi, návrhy interiérové architektury i teoretickými spisy. Exponáty ze sbírek Národní galerie doplňují zápůjčky z významných státních i soukromých sbírek, a to i zahraničních. Výstavě, připravené Národní galerií v Praze ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy, dali záštitu velvyslanec Italské republiky, Italský kulturní institut v Praze a Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora České republiky.

 

Výstava Giovanni Battista Piranesi (1720-1778): Geniální grafik italského baroka je otevřena v Clam-Gallasově paláci v Praze - do 1. 2. 2015.

Doporučujeme.

 

Olga Szymanská

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012