Tázání - Odpovídání

Olga Szymanská 11 2014 Kultura

Šárka Radová, Eva Vlasáková, Olga Vyleťalová, Bohunka Waageová

– vystavují v Rabasově galerii v Rakovníku (do 11. ledna 2015). Vyjadřují se malbou, kresbou, grafikou, ilustrací, plastikou, keramikou. Co čtyři umělkyně spojuje? Nejdříve stručné představení, poté jejich spojení.

 

Představení

Šárka R. – třetí generace známé rodiny. Její plastiky v kamenině i porcelánu jsou vnitřně pevné, v jemnozrnné keramice zjemnělé a ironicky hravé, například Jádro, Mísa, Klid a další. Živené představivostí a osobními pocity skrývají mnohé obsahy, přitom jsou svým tichem výmluvné. Do děl Rozhovor, Stíny a dalších promítá autorka dvě tělesné schránky-dva rozdílné světy.

 

Eva V. – mnohostranností předurčena k mnoha múzám. Zastoupena ve sklářských fondech, evropských sbírkách, na sympoziích. S pedagogickým působením a přednáškami. Za své exlibris velmi ceněna. Barevnost a hravost v papírových objektech, zvláště: Z dámského klobouku, Magické zaříkání aj., a ve skleněných plastikách Nepokojný spáč, Veselý kamarád ad. se ukrývá silná vazba ke kořenům a k tradici.

 

Olga V. – nadání rozvinuté do působivých děl. Našla témata v surrealismu. Vytvořila přes sedmdesát filmových plakátů: nejznámější je onen k filmu "Něžná" (oceněn v celém světě). Krajiny s pyramidami, věžemi, motivy z jakoby nebe spadlými geometrickými tvary, kráčejícími postavami, například: Kavčí hora, Okno mých snů, Spící krasavice aj. jsou prolnuty největší mírou svobodné vůle a fantazie.

 

Bohunka W. – plátna, grafiky, ilustrace pastva pro oči. Oslovena i ona k tématu Kráska: zdařile vyjádřila rozpor fyzické a duševní krásy, vnější pomíjivost a vnitřní identity člověka v toku času. V dílech, příkladně Anděl tajemství, Svatý Šebestián, Horoucí srdce aj. proud barev doslova protéká dychtivými torzy. Tvorba do detailů průkazná splynutím vášně a věčnosti.

 

Spojení

Každá z autorek se narodila v jiném městě, všechny studovaly v Praze. Každá (dle svého znamení) má velkou míru vůle, píle, houževnatosti, invence. Všechny jsou předními členkami uměleckých spolků. Patří do silné umělecké generace, tvořící v tání Pražského jara a v době pro ně nesnadné  - patří k umělkyním, které si našly svůj nezaměnitelný výtvarný rukopis, v němž vyjadřovaly v alegoriích, dvojsmyslech, jinotajích, metaforách svá poselství. Šárka R. inklinuje k volné sochařské tvorbě a zároveň zůstává u tvárné hmoty porcelánu - a Eva V., jež se jako jedna z prvních u nás začala věnovat i prostorovým instalacím a, se seznámila s technologií taveného skla, aby z něj vytvářela krásné barevné tvary. A jako ona tvoří ilustrace – tak i Bohunka W. A jako ta v ilustracích knih i bravurních grafikách užívá motivy ze svých obrazů, veřejností oceňovaných – tak Olga V. výjevy svých surrealistických obrazů vkládá do výjimečných autorských filmových plakátů. A přirovnání v konkrétních dílech: jako Šárka R. vytvořila plastiku Kočka – tak Eva V. skleněnou "bustu" Co se přihodilo sousedovic kočce – obě dvě s myšlenkou určitého proměňování jednoho světa v jiný – metamorfozy.

V Rabasově galerii v Rakovníku se čtyři umělkyně nesešly náhodou: Všechny mají hluboké kořeny k místům a tématům, která mají velkou vnitřní svou sílu. Všechny mají ve svých dílech silnou imaginaci, barevnost, senzibilitu, navozující tajemnou atmosféru. Smyslovou působivost. Sílu ženskosti a jemnosti. A nesou poselství: Světlo lásky. Prostřednictvím svých děl vytvářejí v Labyrintu světa Ráj srdce.

 

Olga Szymanská

 

 

 

 

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012