Švec, který dobyl svět

11 2014 Naši ve světě česky

Výstavou s názvem Švec, který dobyl svět, se Spolek krajanů a přátel ČR v Miláně rozhodl oslavit 120. výročí založení firmy Baťa.

 

Jedněmi z nepovolanějších hostů této vernisáže, která se konala 7. října v galerii zdejšího Českého centra byli Mgr. Ladislava Horňáková, kurátorka sbírky architektury a vedoucí odborného oddělení Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, M. A. Vladimír Kovařík z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity T.B, Marcello Pozza, ředitel elektronického časopisu Bata World News, Matteo Crivellaro, HR manager firmy Compar Spa, zastupující firmu Bata v Itálii.

Italskému publiku byla představena osobnost Tomáše Bati, funkcionalistická architektura Zlína v proměnách času a expanze dokonale propracovaného baťovského systému do celého světa. Součástí výstavy byly rovněž ukázky díla studentů Fakulty multimediálních studií UTB ve Zlíně. 5. listopadu se konala dernisáž výstavy v doprovodu zajimavé prezentace regionu Východní Morava (Zlínský kraj), směřováné k odborným médiím. Turistický potenciál regionu byl představem panem Ing. Zdeněk Urbanovský. Druhá část v podání ředitelky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy PhDr. Dany Daňové byla věnována stále populárnější církevní turistice, která je součástí sítě Evropské poutní stezky a historickému odkazu Cyrila a Metoděje spojeného s poutním místem Velehrad, jenž je v tomto kontextu vnímán jako místo spojující západní a východní křesťanství.

 

Simona Kubíková

předsedkyně Krajanského spolku v Miláně

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012