Otevřený dopis prezidentu republiky

11 2014 Ostatní česky

Vzhledem k závažnosti tématu jsme se rozhodli zvřejnit tento dopis, který koluje po internetu, a doplńuje tak velmi vhodně článek naší autorky Vendy Šebrlové v jiné rubrice (Aktuálně).

 

Pane prezidente,

rozhodli jsme se touto formou reagovat na váš výstup v pořadu Hovory z Lán, který odvysílal Český rozhlas Radiožurnál dne 2. 11. 2014.

 

Nejsme vašimi voliči a zcela zásadně se neztotožňujeme s vašimi výroky, politickými a lidskými názory. Ponechme ale stranou vaše vnímání zahraniční politiky, lidských práv, politické kultury a oceňování osobností. Je povinností demokraticky smýšlejících lidí podřídit se svobodné volbě národa, který vás zvolil prezidentem. To je bohužel odvrácená strana demokracie.

 

Čemu se ale kategoricky odmítáme podřizovat, je vaše vulgarita a hulvátství ve veřejných sdělovacích prostředcích. Slušnost by měla být základním stavebním kamenem naší společnosti bez ohledu na politickou příslušnost, věk, životní zkušenost a sociální postavení. Obyčejná lidská slušnost by měla být pojítkem rozdílností a odkazem našich předků, ke kterému bychom se jako Češi měli hrdě hlásit. Pevně věříme, že naše společnost, která v současnosti marně hledá politickou a sociální rovnováhu (především díky lidem jako jste vy), nebude ignorovat to podstatné, co by nám mělo být společné.

 

Pane prezidente, vyzýváme vás, abyste se veřejně omluvil českému národu za své vulgární výroky v rozhlase. Než tak učiníte, bylo by záhodno, aby vás veškerá média ignorovala. Dále vás vyzýváme, abyste se podobných chyb v době trvání vašeho úřadu již nedopouštěl. Dokážeme tolerovat prezidenta, se kterým nesouhlasíme, ale nikdy nebudeme tolerovat prezidenta, za kterého se stydíme.

 

Jana a Radek Valentovi, Praha 4. 11. 2014

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012