Malíř odvahy a velkorysosti

2 2003 Kultura česky
obálka čísla

Tvorba "...nepřekračuje společenské normy a umělecké konvence buržoazní společnosti... ani rámec akademického umění" padalo na přelomu 19. a 20. století na hlavu Václava Brožíka, který tyto názory ještě utvrzoval manželstvím s dcerou pařížského obchodníka s obrazy. Ano, roku 1876 se malíř vydal do Paříže, aby se za dva roky plné tvůrčího úsilí takřka přes noc proslavil rozměrným obrazem "Svatební poselstvo českého a uherského krále Ladislava Pohrobka na francouzský dvůr Karla VIII.", vystaveným na zdejším Salonu. Každé další dílo bylo tehdejší kritikou jen vítáno. Ovšem od 90. let 19. století s novými uměleckými představami, podněty pod vlivem secese a symbolismu Mladá výtvarná generace odmítala realistický a "již přežitý" Brožíkův umělecký projev.

Že byl Václav Brožík (1851-1901) jedním z nejslavnějších malířů své doby i v zámoří, kde se jeho plátna dostávala z výstav rovnou do soukromých sbírek; že jako jediný český umělec v historii byl členem francouzské Akademie; že ke vzácnému talentu přidal již na studiích vytrvalost, pracovitost a píli, a to mu dalo vytvořit velkolepé dílo (kdy se závažnou nemocí pracoval i 12 hodin denně!) -- bylo již krátce po skonu umělce přehlíženo. Odmítáno.

Až na retrospektivní výstavu bez ohlasu kritiky (1928) se jiné nekonaly, namísto katalogů, monografie vždy jen soupisy s výčtem děl z úseku jednoho tvůrčího období. Jeho život nebyl nikdy zpracován. Teprve 80. a 90. léta minulého století přinesla nový pohled na dílo Brožíka v souvislosti s nynějším cítěním a plně jej podle objektivního zájmu o umění všech období a směrů právem začlenila do vývoje českého, evropského i světového umění.

Monografická výstava Václava Brožíka (ve Valdštejnské jízdárně do 4. května 2003) je připomínkou ke 150 letům autorova narození a ke 100. výročí od úmrtí, která uplynula v roce 2001. Nyní je pravý čas, kdy je mistrova forma přijímána jako právoplatná a je mimořádně cenná. Expozice obsahuje 186 obrazů, zahrnutých i ve velkém katalogu (se 150 barevnými a 408 černobílými reprodukcemi, které soustředit z děl (přes 400 obrazů a více než 800 kreseb) po světě si vyžádalo mimořádnou práci několika let. Součást výstavy tvoří vzácné kresebné náčrty s pracovními postupy, předměty z pozůstalosti i např. paleta a kostýmy pro modely.

Máme nyní výjimečnou možnost spatřit např. ranou práci "Ve smrti spojeni" (1875) nebo dvoumetrové plátno "Slavnost u Rubense" (1881), obě ze soukromých sbírek -- jsou souhrou kontrastů světla a stínu. Vedle poslední studie k obrazu "Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém" (1883) se řadí k nejcennějším rozměrná "Defenestrace" (1889) -- jako zachycení dějin uměleckým stylem (i se seznamem zobrazených postav). Je zde i první obraz "Husitka" z pařížského Salonu vedle díla "Císař Ferdinand I. mezi svými umělci" (1900-1901), poslední, nedokončený. Zastoupena je ve velkém výběru krajinomalba.

V doprovodném programu mohou děti vytvářet "živý obraz" nebo si zpřítomnit některou dobovou scénu -- podle určitých děl. Dospělí kromě komentovaných prohlídek a přednášek s mnoha diapozitivy uvidí i jindy nepřístupné prezidentské salonky v Národním divadle.

Všechna díla Václava Brožíka dýchají barevností. Monumentální historické kompozice propracované do detailů jsou důkazem hluboké znalosti malířského řemesla a zároveň historie českého národa i světových dějin. Dnes zaujímá Václav Brožík ve vývoji umění vůbec nezastupitelné místo.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012