Beethoven a Češi - Beethoven a East-West-Film corporation spol. s r.o.

1 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Mrazivé počasí bylo také koncem ledna r. 1788. V té době se vydává mladý, 26letý Ferdinand Arnošt hrabě Waldstein vstříc svému novému životnímu poslání. Cestuje do Bonnu, aby zde na dvoře kurfiřta Maxmiliána Franze, velmistra německého řádu, byl pasován na rytíře. Mladý hrabě, obdařený přirozeným kouzlem osobnosti, vzdělaný milovník hudby a vybraných společenských způsobů, se v bonnské dvorní společnosti stal záhy velmi oblíbeným a vítaným návštěvníkem. Obzvláště rád se hrabě Waldstein účastnil společenských večírků, které pořádala Helena Breuningová. Literatura osvícenské myšlenky, ale zejména kvalitní a pravidelné hudební produkce, které se ve společenském salónu hraběnky Breuningové konaly, byly silným magnetem pro oduševnělého hraběte.

Do této rodiny, která byla proslulá ušlechtilostí, oduševnělostí a velkodušností zejména paní Breuningové, docházel i mladý Beethoven, který zde vyučoval hudbě dceru pí Breuningové - Eleonoru, ke které jeho srdce zahořelo prudkým plamenem. Beethovenova skladba ,Popis jedné dívky" vypovídá o prvém rozezvučení nitra. V neformálním duchu hudebních večírků obdivoval Beethovenovu geniální hru na klavír hrabě Waldstein, sám vynikající hudebník, žák Mozartův. Byl odhodlán pomoci nespoutanému tvořivému duchu k tomu, aby se jeho Osud naplnil. Další fascinující životní příběhy velkého Beethovena budou pokračovat v příštích vydáních tohoto časopisu. Nechť se čtenář naplní touhou a potřebou spoluprožít, aktivně se spoluúčastnit velkých Beethovenových životních zápasů, ze kterých jako proud světla a teplé lidské krve vytryskl pramen Osvobození, ve formě Deváté symfonie.

Tyto gigantické osudové okamžiky společnými silami následně přeneseme do živého obrazu, do veletoku hudby a majestátu Beethovenových vítězství nad živly přírodními! Jak?

Prostředky filmovými! Společnost East-West-Film corporation s. r. o. připravuje gigantický televizní biografický seriál o tomto úžasném prorokovi a zve všechny ty, kteří cítí potřebu a touhu ztotožnit se s myšlenkou vítězství - myšlenkou Ódy na radost - na tomto epochálním díle.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012