Bývali Čechové

1 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Velké poselství malého národa Vám opět tlumočí Dr. Jan Šaroch. Za okny arktický mráz. Stroje a technická zařízení vypovídají svou službu - takový je počátek ledna v České republice. A přece je zde teplo a hřejivo. Ten pocit vychází z vědomí toho, že bolševikem utlačená česká dušička navzdory veškerým nesnázím pookřává, roztává a natřásá svá dříve přistřižená křidélka k velkému rozletu do třetího tisíciletí.

Proč je tomu tak? Proč tomu tak musí být?!

Slovo národní obrození mnohé napovídá. Kolikrát už v historii musel Čech přikrčit svůj hřbet a ohnout záda? A přece se vždy napřímil. Vidíte, vážení čtenáři, jak se historie opakuje a jak je historie nutná pro smysluplný pohyb dopředu - do budoucnosti? V historických událostech bylo zaseto zdravé genetické jádro českého národa, které nelze ani útlakem ani žádnou ideologií vykořenit. V době po r. 1989 v epoše nového národního obrození je třeba, abychom si tuto skutečnost plně uvědomili a v souladu s tímto vědomím žili a konali.

Jak jsme již pověděli v prvém článku této série - budeme se společně zamýšlet nad jednou z velkých tradic a dispozic českého národa, a tou je hudba, hudební věc a řeč, která probíhá skrze obraz skrze světlo stříbrného plátna.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012