Stonožka pomáhá strádajícím dětem. České děti učí Západ, jak pomáhat druhým na vlastní nohy

1 2003 Ostatní česky
obálka čísla

Základní škola v Opatově na Svitavsku nese od konce roku 2002 jméno Běly Gran Jensen, zakladatelky hnutí Na vlastních nohou, žijící již dlouhá léta v Norsku. U příležitosti udělení nového názvu proběhla v opatovské škole slavnost, které se vedle paní Jensen zúčastnila řada vzácných hostů, mezi nimiž nechyběli zástupkyně norského velvyslanectví v Praze Eva Andresen Wickman, náměstek ministra obrany ČR Švábík, současná ředitelka školy Jana Jašková, monsignore Karel Janoušek z Prahy, opatovský farář Jaroslav Horník či starosta obce Petr Kovář.

Hnutí symbolizované Stonožkou již od začátku devadesátých let pomáhá dětem, které strádají vlivem nemocí nebo musejí žít v oblastech válečného konfliktu. Finanční prostředky na pomoc těmto dětem plynou z prodeje vánočních přání, jež malují v českých školách jejich vrstevníci. V posledních letech se rozvíjí spolupráce s českými mírovými jednotkami v bývalé Jugoslávii. Z prostředků získaných činností stonožkových dětí byla například postavena škola v Srednej Lamovitě nedaleko bosenského Prijedoru. Jako výraz uznání za tuto práci převzala Běla Jensen na jaře loňského roku z rukou ministra obrany ČR Jaroslava Tvrdíka Záslužný kříž III. stupně.

,Při návštěvě první ,stonožkové školy" ve Spojených státech amerických mi televizní reportérka položila otázku, pro koho je stonožkové hnutí důležitější, zda pro děti na bývalém Západě, na bývalém Východě či ve válečných zónách," vzpomíná Běla Gran Jensen. ,Zbledla jsem, protože jsem neměla chuť lhát. Novinářka však odpověděla za mne. ,Hnutí by potřebovaly především děti na bývalém Západě", prohlásila. Jsem pyšná na to, že se mohou učit právě od českých dětí. Jsem hrdá na to, že jsem Češka. Hnutí na vlastních nohou mohlo vzniknout jenom v této krásné zemi.

Stonožková vánoční přání, ale i jiné obrázky malují děti nejen v Opatově, ale také na mnoha dalších školách po celé republice. Na Kladně se například této aktivitě velice věnuje výtvarný kroužek Zdeňka, s kterým má naše redakce a Mezinárod-ní český klub úzkou spolupráci.

(S použitím článku ze čtrnáctideníku TRS pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle.)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012