Slovo na červenec

-ES- 7 2014 Slovo redakce česky

Prima setkání na univerzitě v Plzni

Kongres SVU

Téměř každoročně se koná na přelomu června a července Konference Společnosti pro vědy a umění. Jednou (a dříve před rokem 1989 vždy) v USA, podruhé s honosnějším názvem Kongres v ČR či v SR. Hostiteli jsou univerzity. Na rozdíl od USA je univerzit u nás doma méně, takže v historii již podruhé se kongres odehrává v těchto dnech v Plzni. Ale nelekejte se, nikoli na problematické právnické, nýbrž na filosofické fakultě.

 

Já osobně jsem se mohla zúčastnit konference poprvé až v Praze v devadesátých létech, kdy jsem byla přímo nadšená jak vynikajícími osobnostmi ze světa, zejména z USA, s kterými jsem se tam poprvé setkala a s mnohými i spřátelila, tak jsem se nadchla i zajímavými přednáškami. Ale hned jsem si ve svém časopise neodpustila kritiku: proč na takové moudré řeči tam pronesené a někdy přímo i perly dosud zde neslyšené, nepřijde více posluchačů z řad studentů, občanů a NOVINÁŘŮ! – ti to speciálně zjevně bojkotují. Byla jsem z toho smutná. Ale musím uznat, že se to rok od roku zlepšuje – však je již načase, ne?

Pak už jsem jezdila i na konference SVU do USA, což je popsáno v mých knížkách. Ta letošní by také stála za celou knížku, ale na tomto místě mohu jen informovat, že zde byly desítky přednášejících a asi na stovku účastníků.

Hned na první přednáškový panel Český domácí komunistický odboj byl sál zcela nedostačující zájemcům. Mnozí si vyslechli informace ve stoje. Moderátor George Tesař uvedl na dvanáct přednášejících. A stále bylo „vyprodáno“.

Zájem byl i o panel Czech and Slovaks in Modern World History, kde jsem se radostně přivítala s Ivo Feireabendem ze San Diega a o mnohé další panely jak z české tak slovenské nedávné historie. A což panel Magic Prague and Golemania, and other Aspects of Czechoslovak Culture – tam se mi ani nepodařilo se prodrat pro velký zájem, ale když jsem viděla vycházet lidí s rozesmátými tvářemi, usoudila jsem, že to bylo určitě zábavné.

Naše přednáška vyšla ke konci druhého dne a protože tam přišli lidé, kteří nás už znali, nemuseli jsme dlouze přednášet, spíš si hezky popovídat co je v Českém dialogu a Mezinárodním klubu nového. (Původní přednášku připravenou anglicky najdete v rubrice Mezinárodní český klub.)

Milé je vždycky potkat přátele z minulých setkání. S Aničkou Balev, Jiřina Fuchsovou, s novým presidentem SVU Petr Hausnerem či Davidem Chroustem (všichni z USA) či s Ing. Ladislavem Pavlíkem, který nelenil zajet autem aspoň na chvilku z Mnichova  –– jsme měly s kolegyní Martinou moc hezké popovídání. A na obranu novinářů, musím zdůraznit přítomnost a pracovitost Vlasty Lazu z rumunského rádia a Mileny Štráfeldové z Českého rozhlasu.

Další den bylo mj. na pořadu promítání filmu České kořeny ve Vídni – předávám slovo Martině Fialkové.

Promítalo se v Pekle...

Organizátoři připravili projekci filmu v kulturním domě zvaném Peklo, ale jinak je zde též památník Generála Pattona a jde o zajímavou budovu poblíž centra Plzně. Účastníci konference na promítání přijeli rovnou z celodenního výletu. Tím více bylo potřeba ocenit, že se dostavili – a ještě i po promítnutí filmu chtěli o jeho obsahu diskutovat. Vznikla tu velmi milá atmosféra a bylo vysloveno uznání tvůrcům, které musím tlumočit i kolegům do Kyjova, s nimiž na filmech spolupracujeme. Většina z přítomných pocházela z amerického kontinentu, někteří z jiných evropských států a už proto je zřejmě příběhy Čechů z Vídně zaujaly. Pro jinakost vídeňského prostředí, pro ten základ ve společné historii bývalé monarchie. Škoda, že již nemáme na prodej DVD s předchozími filmy České kořeny ve Švédsku a ve Švýcarsku, byl by zájem i o ně.

Za autorský tým jsem poděkovala za pozornost o odvezla si z Plzně krom mnoha jiných poznatků také krásnou vzpomínku na vřelé přijetí našeho filmu. Dík patří též Prof. Ivo Budilovi z plzeňské filosofické faktulty, který měl přípravu celého kongresu na starosti, projevil velkou ochotu a pomoc při zařazení našeho programu a i jinak nad chodem celé akce pečlivě dohlížel.

A o slíbeném projektu Plzeň –evropské městu kultury 2015 si ještě přečtete – nechte se překvapit, co pro vás s jeho organizátory chystáme.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012