Kardinál Duka ocenil vydání Dějin zemí Koruny České

5 2014 Dějiny česky

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělil při příležitosti svátku sv. Vojtěcha 23. dubna 2014 autorům a redaktorům unikátního historiografického díla „Velké dějiny zemí Koruny české“ nakladatelství Paseka zlatou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského.

 

Arcibiskup pražský udělil nakladatelství Paseka zlatou Svatovojtěšskou medaili za vydání kompletních dějin našich zemí v edici Velkých dějin zemí Koruny České. „Dokončení projektu, kterého nebylo dosaženo ani za První republiky a naštěstí ani za komunismu, si zaslouží úctu. Nakladatelství Paseka, všichni autoři a redaktoři, které se na vzniku edice podíleli, vykonali velikou službu naší zemi. Toto dílo překročilo stín Františka Palackého a stává se výzvou pro širší veřejnost, aby znovu promyslela historická fakta na pozadí současné interpretace,“ říká k úspěšnému završení díla kardinál Duka.

 

Edice Velké dějiny zemí Koruny české představuje první dokončený projekt vydání kompletních dějin našich zemí. Rozsáhlé svazky edice, jejichž autory jsou renomovaní čeští historici, zahrnují politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny od počátků do roku 1945. Navazují tak na nedokončené dílo Františka Palackého a prvorepublikového nakladatele Jana Laichtera. Čtenáři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tak mají poprvé v historii možnost seznámit se s historií našich zemí v celkem devatenácti knihách jedné ucelené edice.

 

Aleš Pištora, tiskový mluvčí

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012