Mozek a vnitřní svět

-red- 5 2014 Knihy česky

aneb Průvodce po mozku pro začátečníky

Mozek a vnitřní svět je název nové knihy odborníků Marka Solmse a Olivera Turnbulla. Ukáže čtenářům, jak spolu souvisejí mysl a mozek, že psychoanalýza stojí na neurologických základech a že poznatků obou oborů se dá úspěšně využít pro nové porozumění duševnímu zdraví. Knižní poznávací cestu po nových neurovědních objevech mohou podniknout nejen psychologové či neurologové, ale díky srozumitelnému a čtivému stylu autorů i čtenáři-laici.

Vnitřní svět člověka a mysl byly v minulosti doménou psychoanalýzy a stály na okraji vědeckého zájmu. Dlouho se zdálo, jako by subjektivní stavy jako vědomí, emoce či snění nepředstavovaly seriózní témata pro výzkum mozku. Vztah mezi psychoanalýzou a neuropsychologií stěží existoval. V současnosti se však situace změnila. Nová generace odborníků ve svých výzkumech ukazuje, že psychoanalýza je založena na zdravých neurologických základech.

První kapitola je uvedena jako „Průvodce po mozku pro začátečníky“. Tím je dáno celé pojetí knihy – text je psán tak, aby ho zvládl i neodborník. Autoři vycházejí z otázky, co přesně je mysl. Popisují základní emoční mechanismy mozku a čtenář se dozví, že lidé sdílejí mnohé své nejzákladnější potřeby a obavy s jinými, „nižšími“ živočichy. Kapitola o paměti ukazuje, jak se tyto zděděné mechanismy v průběhu vývoje proměňují a individualizují a jak se osobní zkušenost člověka organizuje do předem daných kategorií poznání a chování (vědomých i nevědomých), jež formují každodenní život.

V souvislosti s psychoanalýzou nemůže chybět pojednání o snech. A jako protipól je tu také téma dědičnost vs. prostředí. Do jaké míry je životní dráha člověka předem určována geny? A co rozdíly mezi levou a pravou hemisférou? Čtenář bude například vyveden z omylu, že pravá mozková polokoule je sídlem freudovského „nevědomí“. Celou knihou a hlavně jejím závěrem prochází otázka: Co je to vlastní „já“ v neurobiologických pojmech? A co asi v neurobiologických pojmech dělají psychoterapeuti, když léčí narušené „já“?

Mozek a vnitřní svět představuje rodící se mezivědní obor neuro-psychoanalýzy, jenž se pokouší vybudovat „nový intelektuální rámec pro psychiatrii“ v 21. století. Přitom je zjevné, že neuro-

-psychoanalýza zůstává pevně zakotvena v prokazatelných a prověřitelných faktech. Dokladem toho jsou prozkoumané klinické případy, jejichž popisy knize dodávají na čtivosti.

Z tiskové zprávy nakladatelství PORTÁL. Více na www.portal.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012