Bláhové snění o světě bez padouchů

-ES- 4 2014 Knihy česky

Benjamin Kuras, původním jménem Miloslav Kuraš, narozen 4. 4. 1944 ve Zlíně, je český, ve Velké Británii žijící spisovatel, dramatik, překladatel a publicista židovského vyznání.

Do Velké Británie emigroval v roce 1968, po Sametové revoluci začal publikovat v řadě českých periodik a vyšlo mu i několik knih v češtině. Patří mezi výrazné kritiky Evropské unie, multikulturalismu, islamismu a socialismu a na příkladu Velké Británie ukazuje českým čtenářům, kam až tyto jevy mohou dospět.

V lednu 2009 bylo ohlášeno, že se stal členem přípravného výboru euroskeptické Strany svobodných občanů. Za tuto stranu kandidoval i ve volbách do Evropského parlamentu.

Je autorem 16ti anglicky psaných rozhlasových a divadelních her, které se hrály v 5 zemích, 4 anglických a 22 českých knih (k roku 2009).

Jeho knihy se čtou jedním dechem, jeho divadelní hry, které se začaly hrát i u nás, např.

Divadlo v Řeznické, jsou vyprodány.

K jeho sedmdesátinách byl uspořádán křest jeho 30té! knihy.

Nese název Bláhové snění o světě bez padouchů a navazuje na kultovní knihu Jak přežít padouchy. Pátrá po původu touhy západní civilizace přetvářet padouchy v dobrotivé lidi a společnost krutou a bezohlednou ve spravedlivou a soucitnou. Kořeny nachází v antickém Řecku a Izraeli; analyzuje jejich náboženské mýty, sleduje souběžný historický vývoj, srovnává jejich pravidla ideálního jednání a objevuje v nich víc podobností než odlišností. Zaznamenává vzájemné ovlivňování a příležitostné konflikty, které nakonec splývají v západní kultuře, která trvá dodnes. Není to knížka jen pro zasmání či zábavu, žádá od čtenáře hlubší zamyšlení, ale autorův smysl pro humor zde nechybí.

Bláhové snění o světě bez padouchů sleduje historicky průběžně trvalé napětí mezi utopickou vírou a praktickou racionalitou, které je na jedné straně hnací silou civilizační tvořivosti a na straně druhé zdrojem hromadné vražednosti ve jménu těžko uskutečnitelných „vyšších principů“.

ES

Na snímku Zdeňka Reimanna autorka článku a spisovatel

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012