Průvodce protektorátní Prahou

-jn- 4 2014 Knihy česky

Jiří Padevět

Průvodce protektorátní Prahou: místa, lidé, události

Z autorovy mnohaleté mravenčí práce, bádání v archivech, studia pramenů, literatury, novin atd. vzešla publikace, zavádějící čtenáře (ve výhodě jsou ti fyzicky zdatní, osmisetstránkový svazek váží přes dvě kila) do času protektorátu Čechy a Morava, od jehož násilného zřízení nás letos dělí 75 let. Dílo, jak píše v úvodu historik Robert Kvaček, zachycuje Prahu období 939 až 1945 jako „temnou, rozechvělou, stisknutou mocí, která ji chtěla nejprve pokořit a pak ovládnout, jako celou zemi, jíž Praha po staletí vévodila“. Metropoli nad Vltavou však představuje i jako místo odboje a odplaty, třebaže to je pouze část protektorátní reality. Neboť aktivní boj proti německým okupantům a domácím přisluhovačům byl záležitostí pouze nepočetného množství Pražanů, ostatní žili poměrně normálně. Do života všech zasáhla okupace řadou zákazů a omezení, povinně vyžadovanými projevy vděčnosti Říši a jejímu Vůdci, udavačstvím, potížemi se zásobováním apod. Přesto lidé dál chodili do práce, navštěvovali kina, divadla, sportovní podniky, restaurace.

 

Míst spojených v Praze s protinacistickým odbojem kniha uvádí stovky: byty, kde se odbojáři ukrývali, parky, kavárny a jiné veřejné prostory, kde se scházeli a předávali si informace, a to i v záležitostech tak zásadních, jako byla příprava atentátu na R. Heydricha nebo plánování pražského povstání. Autor upozorňuje rovněž na sídla protektorátní a okupační správy a bydliště jejích představitelů, na objekty, jež byly cílem pomsty za odboj, místa perzekuce židovského obyvatelstva aj.

 

Podstatnou část obsahu tvoří nespočet ilustrací (dobové fotografie, reprodukce plakátů, vyhlášek, úředních listin, novinových článků), doprovodný text je převážně stručný. Větší prostor v rozsahu několika stran dostala některá souhrnná hesla, například Kobyliská střelnice, Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Pankrácká věznice, Petschkův palác, Pražský hrad.

 

Kdo se s publikací seznámí blíže, ocení její přehlednost – k snadné a rychlé orientaci slouží maky, jmenný, místní a věcný rejstřík, či německé názvy pražských ulic.

 

Ze stránek Průvodce protektorátní Prahou vystupují konkrétní lidé spojení v určitém čase s konkrétními místy. Připomínají se tu události a osoby, o nichž se moc neučí ve školách a které se časem vytrácejí z obecné paměti. Přitom se leccos odehrálo (a v minulosti nepříliš vzdálené) tam, kde mnozí z nás žijí, pracují či se baví právě nyní.

Vydala Academia: Archiv hlavního města Prahy. Dílo získalo hlavní cenu soutěže Magnesia Litera – Kniha roku 2014

-jn-

 

 

 

 


 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012