Ohrožení chodu důležitého ústavu

4 2014 Aktuality česky

Senátor Tomáš Grulich je jedním z mála politiků, kterého si lze vážit a nesouvisí to s jeho členstvím v ODS, jehož mnozí členové tuto politickou stranu zdiskreditovali a přivedli téměř ke krachu. T. Grulich je předsedou Stále komise pro krajany, kde má nadlidský úkol - sbližování s Čechy, žijícími v zahraničí a podporovat zákony, toto umožňující. Připomínám namátkou korespondenční volební zákon, který je běžný v mnoha zemích (např. na Slovensku), ale u nás se o něm diskutuje v česky obvyklém smyslu „to nejde“ již sedmnáct let. Já sama jsem nevolila již mnohokrát, protože jsem pobývala pracovně na cestách v zahraničí. Proč je to tak, by bylo dlouhým vysvětlováním, ke kterému se ani necítím býti povolána. Jen snad mohu dodat, že kromě senátora Grulicha málokoho ve zmíněné komisi téma krajanů (a nejen jich – i lidí pobývajících pracovně či z jiných důvodů mimo ČR) zajímá. Tak jako toto téma zajímá vůbec málokoho v naší republice.

Nevím, jak mnoho zajímá lidi téma guláše v Ústavu pro studium totalitních režimů. Téměř před rokem byl odvolán slušný člověk, ředitel Daniel Herman a dosazena (za zjevné podpory levičáků) jakási Pavla F. Pro mnoho občanů bylo velkým zklamáním, že jí podporovala Petruška Šustrová, která pro zřejmě velkou náklonnost k této ženské zapomněla svou disidentskou minulost…

Na protest loni odstoupila rada Ústavu, ustavila se nová, která měla nyní zvolit nového ředitele. A ejhle, levičácká či jaká hejblata nastolila jim zřejmě poslušného člověka a zcela opominula dva nejvhodnější uchazeče o tento titul.

A senátor Grulich pronesl tuto řeč

(ES)

Dnes na tiskové konferenci v Senátu jsem přednesl tiskové prohlášení Klubu senátorů ODS o Ústavu pro studium totalitních režimů. Musím se s Vámi o prohlášení podělit, protože se obávám, že bude publikován velmi omezeně:

Klub senátorů ODS opětovně požaduje zařadit na schůzi Senátu PČR bod o situaci v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Klub senátorů ODS je znepokojen stávajícím stavem v ÚSTR, a to zejména proto, že:

Rada ÚSTR překračuje své pravomoci a z orgánu kontrolního se stává orgánem řídícím, zasahujícím do kompetencí, které jí ze zákona nepřísluší. Svým rozhodnutím o vystoupení z Evropské platformy paměti a svědomí ohrožuje mezinárodní spolupráci.

Komplikované, nekompetentní a účelově vedené výběrové řízení na ředitele ÚSTR ohrožuje akceschopnost Ústavu hrozícími žalobami vyřazených uchazečů.
Navíc se zvolený ředitel Z. Hazdra dvakrát podílel na destabilizaci ústavu.

Současné vedení ÚSTR výrazně zanedbává svoji zákonnou povinnost – digitalizace Archivu bezpečnostních složek. Digitalizace byla oproti minulému období výrazně omezena.

Ve srovnání s edičním plánem nevyšla značná část publikací, jejichž vydání bylo v plánu.

Prohlášení současného vedení, jakož i designovaného ředitele, vedou k obavám o rozdělení ÚSTR a Archivu bezpečnostních složek. Došlo by tak k zásadnímu narušení samotné existence ÚSTR.

Klub senátorů je přesvědčen, že členové rady USTR by měli zvážit své odstoupení z funkce

Tomáš Grulich

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012