Paměť národa

Marina Hofmanová (Hužvárová) 4 2014 Dějiny česky

Pod tímto názvem se konal již třetí ročník mezinárodního sympozia s upřesňujícím podtitulem Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914–2004. V pražském Černínském paláci diskutovali ve dnech 9.–11. dubna 2014 zástupci více než 150 institucí a nevládních organizací o současné kultuře paměti v souvislosti s letošními kulatými výročími nejdůležitějších mezníků v historii Evropy, jakými jsou 100. výročí vypuknutí první světové války, 75 let od začátku druhé světové války, čtvrtstoletí od roku 1989 a 10. výročí rozšíření Evropské unie o země bývalého komunistického bloku. Konferenční maraton otevřela historička Marci Shore z Yaleovy univerzity v USA, jejíž specializací jsou evropské dějinné přelomy: 1914–1939–1945–1989–2004. Koordinátor polské Evropské sítě paměti a solidarity prof. Jan Rydel uvedl, že myšlenku sympozia zrodilo přesvědčení, že je zapotřebí o dějinách minulého století diskutovat z perspektivy různých příběhů a názorů i různých historických zkušeností a jejich interpretací. Doprovodnou výstavu Mezi diktaturou a demokracií s dvěma stovkami fotografií a zvukovými soubory z evropských archivů připravil Ústav pro soudobé dějiny v Mnichově (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin). Podrobné informace naleznete na www.europeanremembrance.enrs.eu .

HaM

foto S. Kyselová, Akademický bulletin

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012