Literární soutěž SPUSA 2014

4 2014 Ostatní česky

Vážení přátelé,
Zveme vás k účasti ve 21.ročníku Literární soutěže SPUSA - Společnosti přátel USA.


Soutěže se mohu účastnit žáci a studenti základních, středních a vysokých škol v České a Slovenské Republice.
Pokud vy sami nejste účastníkem soutěže, buďte tak laskav/a a pomozte nám předat tuto  informaci studentům, kterých se týká.

Základní informace : Literární soutěž SPUSA dává studentům angličtiny příležitost vyjádřit se tvořivě a svobodně na obecné téma a současně se zdokonalit v anglickém jazyce.

Každoročně vyhlašujeme nové téma soutěže.

Letošní téma zní :  My Hero

Pravidla :

  • Přivítáme jakékoliv myšlenky, nápady a interpretace týkající se daného tématu. Příspěvky budou posuzovány v první řadě na základě jejich originality a literární kvality až poté na základě gramatické správnosti.
  • Příspěvky mohou být napsány v libovolné literární formě: poezie nebo próza, fikce nebo skutečnost, ale musí být vždy původní. Překlady ani kopie nebudou akceptovány.
  • Obsah práce se musí nějakým způsobem dotýkat zadaného tématu i kdyby jen abstraktně a nepřímo
  • Práce musí být napsané na počítači nebo psacím stroji a jejich rozsah nesmí řádově přesáhnout tyto limity :

- žáci ZŠ  (do15 let ) 300 slov

- studenti střední kategorie (16-18 let) 500 slov

- universitní kategorie (19-26 let) 600 slov

Rozhodující k zařazení do jednotlivých kategorií je datum narození k 30.dubnu 2014

  • Soutěžící nesmí být rodilými mluvčími anglického jazyka
  • Uzávěrka soutěže je 30. duben 2014
  • Práce nebudou pisatelům vraceny ani není v našich silách vstupovat do přímého kontaktu s jednotlivými účastníky. Vítěze budeme kontaktovat přímo telefonicky nebo e-mailem.
  • Součástí všech prací musí být jméno účastníka a tyto informace : datum jeho narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, místo studia (škola) a dobrovolně zdroj, od kterého se účastník o soutěži dověděl.

 

Posuzování prací :
Všechny příspěvky budou anonymě třikrát čtené a poté posuzované nezávislou komisí složenou  ze spisovatelů, učitelů angličtiny a dalších profesionálů. Předsedou komise je český spisovatel pan Jiří Stránský .

Soutěž je podporována Americkým velvyslanectvím v Praze a je doporučená MŠMT ČR.

Kontakty :

Příspěvky do soutěže mohou být posílány e-mailem na adresu: info@spusa.cz

nebo poštou : VS SPUSA, Na Poříčí 6, Praha 1, 110 00, Česká Republika

Více informací najdete na : www.spusa.cz

Můžete nám volat na : (+420) 224 210 813 nebo mobil : (+420) 608 979 410 a 728 310 333

 

Organizátor : Štěpánka Maňhalová, presidentka  SPUSA –  Vzdělávací středisko

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012