Dialogy v obrazech

Olga Szymanská 4 2014 Kultura česky

Spolek výtvarných umělců Mánes v součinnosti s Karlštejnskou a. s. obsáhlou kolekcí obrazů českých malířů v konfrontaci s umělci evropské malby z období posledních sto padesáti let předkládá velmi zajímavé téma. Téma s přesahem.

 

Mezi čtyřiceti devíti dvojicemi obrazů, jimž jako koruna vévodí sólově Kominík a sněhulák Jindřicha Štýrského, si nejdříve uvědomíme, že jako každý člověk má i každý obraz vlastní osud: počat v mysli a srdci umělce, zrozen jeho rukama, žije v ateliéru, putuje na první výstavu, kde je obdivován či odsuzován, je kupován, prodáván, odcizován, zraje a dosahuje uznání, stárne, mizí. Je vyslancem úvah a rozjímání v důkazném mistrovství svého tvůrce. Jaká že je souvislost se zmiňovaným přesahem? Může nás poté napadnout symbolická spojitost s českým národem (jako jednotlivým obrazem): historicky mocenské vlivy zvenčí mnohdy působily tak, že český národ (jako konkrétní dílo) mohl chtít zůstávat raději tiše a v ústraní a – bez touhy porovnávat se s jinými (díly-kulturami) v dialogu – a tak se naučil prosazovat svou svébytnost umenšeným sebevědomím, se zdůvodněním, že si může vystačit sám mimo další kontakt (evropský kontext). Ovšem stejně jako jednotlivec či dílo i – český – národ konfrontaci potřebuje. A spojitost s umělci národa?: nevstoupí-li domácí tvůrci či jejich propagátoři do živého dialogu s celoevropskou i světovou scénou, nemohou dostat rozhled a pravou míru sebevědomí, což jejich tvůrčímu rozletu (stejně jako rozvoji jejich národa) nemůže stačit a – ani jeden neobstojí.

 

Proto jsou v domě S. V. U. Mánes Diamant v Praze nyní v jednolitém prostoru shromážděna malířská díla – vždy jedno české a jedno evropské k vzájemnému dialogu. Díla, jež by navíc mohla spolu viset-souznít již před staletími. Jsou prostředníky úvah, ukazateli nových směrů. Poutníky cest s rozcestími, na nichž diskusemi, teoretickými úvahami, tezemi, kritikami, odmítáními, chvalozpěvy, nadčasovými postřehy mohou v konfrontaci nádherně krystalizovat. Rozděleny jen tematicky v oddílech: Akty/ portréty/Figury (dvojice: Jean Metzinger+Antonín Pelc, Mariano Rodíguez+Karel Souček ad.), Krajiny (Camille Corot+Josef Hubáček, Maurice de Vlaminck+Vlastimil Rada ad.), Městský žánr (Maurice Utrillo+Cyril Bouda ad.), Mariny (Auguste Herbin+Ivan Exner ad.), Zátiší (Achille-Émile O. Friesz+Vincenc Beneš ad.).

Výstava Dialogy v obrazech (do konce května 2014) jsou zážitkem nad díly domácích umělců v propojení se zahraničními tvůrci, obohaceném příbuzností forem, témat, technik, barevnosti atd. Vedou k dávným poselstvím, skrytým či zjevnými touhám, za kterými vždy stojí za to putovat, abychom se nechali uchvátit mnohovýznamovými sděleními. K výstavě vychází stejnojmenná obsáhlá publikace (připravená Ivanem Exnerem).

 

Právě v těchto dialozích mezi českými a evropskými osobnostmi máme možnost poznat krásu pravdy a principů, jimiž jsme nejen Evropě, ale i světu jako národ přinesli jedinečné dědictví pravého českého umění.

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012