Pamět´Evropy – mezinárodní sympozium v Praze

4 2014 Aktuality česky

 

V roce 2014 si připomínáme kulaté výročí několika nejdůležitějších mezníků v historii Evropy: 100. výročí první světové války, 75. výročí vypuknutí druhé světové války, 25. výročí roku 1989 a v neposlední řadě 10. výročí rozšíření Evropské unie o země bývalého komunistického bloku. Tato výročí jsou příhodným východiskem pro diskusi o přechodu těchto zemí od diktatury k demokracii a o vypořádání se těchto zemí s dědictvím minulosti.

 

Ve dnech 9.–11. 4. 2014 hostí Praha hostit třetí ročník mezinárodního sympozia Paměť Evropy. Zástupci více než 150 institucí a nevládních organizací, které se zabývají historií 20. století, budou hovořit o současné kultuře paměti v souvislosti s kulatými výročími některých nejdůležitějších mezníků v historii Evropy. Projekt je organizován z iniciativy Evropské sítě paměti a solidarity. „Idea sympozia Paměť Evropy vznikla z přesvědčení o potřebě společného dialogu o dějinách minulého století z perspektivy různých příběhů a názorů, a také různých historických zkušeností a jejich interpretací,“ vysvětluje prof. Jan Rydel, koordinátor polské ESP. Hlavním cílem akce je podpořit vznikající platformu pro výměnu názorů, jakož i poskytování impulsů pro nové iniciativy, které mohou pomoci lepšímu pochopení různých náhledů na dějiny Evropy.

 

Během letošního sympozia Evropa mezi válkou a mírem 1914–2014. Základní mezníky evropské historie 20. století si budeme klást otázky týkající se společných evropských zkušeností dějin 20. století s důrazem na události, jejichž výročí připadá na rok 2014: 100. výročí vypuknutí první světové války, 75. výročí začátku druhé světové války, 25. výročí událostí roku 1989 a v neposlední řadě 10. výročí rozšíření Evropské unie o bývalé země komunistického bloku. Sympozium zahájí Marci Shore – americká historička, odborná asistentka na Yaleově univerzitě (USA), která se věnuje nejdůležitějším okamžikům v dějinách Evropy: 1914–1939–1945–1989–2004. Během třídenního setkání budou pro účastníky připraveny diskuse, workshopy a přednášky mnoha historiků a odborníků na dějiny 20. století. Přednášející: James Mark, University of Exeter, Heidemarie Uhl, Rakouská akademie věd, Włodzimierz Borodziej z Varšavské univerzity a univerzity v Jeně a Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Závěrečnou přednášku o vnímání dějin 25 let po pádu komunismu prosloví Pieter Lagrou (Svobodná univerzita v Bruselu).

 

Doprovodným programem sympozia je výstava Mezi diktaturou a demokracií, kterou tvoří téměř 200 fotografií a zvukových souborů z mnoha evropských archivů. Za koncepci výstavy odpovídá Prof. Andreas Wirsching a Dr. Petra Weber z Ústavu pro soudobé dějiny v Mnichově. Účastníci sympozia budou mít také možnost navštívit Památník Lidice.

„Doufáme, že sympozium Paměť Evropy se trvale trvale zapíše do kalendáře významných projektů kulturní paměti jako platforma pro výměnu názorů. Platforma, která umožňuje setkávání, diskusi a spolupráci, ale také osobní setkání s kulturou paměti země, v níž sympozium právě probíhá,“ vysvětluje Rafał Rogulski, ředitel sekretariátu Evropské sítě paměti a solidarity. Série sympozií Paměť Evropy byla zahájena v roce 2012 v Gdaňsku. O rok později se sympozium konalo v Berlíně. Další ročník je plánován ve Vídni. Partneři letošního ročníku: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Evropská komise.

Podrobné informace o konferenci lze nalézt na adrese: www.europeanremembrance.enrs.eu

 

www.enrs.eu

Nadace pro výzkum a dokumentaci diktatury SED ve východním Německu – nadace, která byla založena v roce 1998 v německém parlamentu, podporuje projekty týkající se historie období vlády Sjednocené socialistické strany Německa, památníky, dějepisné vzdělávání ve školách, vědecký výzkum a poskytuje poradenství pro oběti komunistické diktatury.

 

www.bundesstiftung-aufarbeitung.de

Evropské centrum Solidarity, Gdaňsk – středisko založené v roce 2007, působí jako muzeum a vzdělávací a výzkumné centrum. Zabývá se historií hnutí Solidarita, podporou občanské společnosti a podporou svobody a solidarity ve státech, které jsou pod vlivem autoritářských režimů.

 

www.ecs.gda.pl

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky – součást Akademie věd České republiky; provádí základní výzkum historie po roce 1938, českých a československých dějin v mezinárodních souvislostech.

www.usd.cas.cz

 

Kontakt pro média: Edyta Mietkowska Evropská síť paměti a solidarity Tel . +48 502 110 315 E-mail: edyta.mietkowska@enrs.eu

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012