“Morana, vítání jara v Čechách“

4 2014 Naši ve světě česky

a také v České škole bez hranic v Paříži

 

Kryštof Mařatka, český skladatel žijící v Paříži, je autorem skladby pro smyčcový orchestr mladých „Morana, vítání jara v Čechách“. Dílo bylo vytvořeno na objednávku v rámci Roku české hudby a světu ji v pátek 11. 4. 2014 v divadle André Malraux v Kremlin Bicêtre poprvé představí šest dětských smyčcových souborů z předměstí Paříže.

Mladí Francouzi, kteří měli možnost dílo inspirované českými lidovými motivy pod vedením skladatele nastudovat, se tak seznámili i s českými zvyky a částečně i češtinou, která se hudbou prolíná. Na tomto zajímavém projektu se podíleli i žáci České školy bez hranic v Paříži: nejdříve během školní výtvarné dílny vyrobili velikou Moranu, při práci si vyprávěli o lidových zvycích a  shlédly jeden díl z příběhů Chaloupky na vršku. Další týden pak Moranu společně odnesli na generální zkoušku skladby, kde ji představili bezmála stovce mladých francouzských hudebníků.

 

Lucie Slavíková - Boucher (Paříž)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012