Rok české hudby – duben

Martina Fialková 4 2014 Kultura česky

I v dubnu přinášíme výběr zajímavostí ve znamení Roku české hudby. Tento jarní měsíc je možná o něco chudší na velká výročí, ale snadno si to vynahradíme množstvím jiných hudebních událostí.


Už v březnu, jsme vzpomněli výročí úmrtí písničkáře a básníka Karla Kryla. Narodil se také v roce končícím čtyřkou, a to právě v dubnu, 12. 4. 1944 – před 70 lety, má tedy letos výročí obojí. Na jeho počest se koná velký koncert v Lucerně (8. 4.). Pořádá jej Český rozhlas Radiožurnál a přizval k účinkování současné písničkáře, kteří se hlásí k odkazu Karla Kryla. Vystoupí T. Klus, A. Langerová, M. Irglová, Epoque kvartet a další. Na koncertě bude pokřtěna deska – dosud nevydaný záznam z Krylova koncertu v Mnichově roku 1982, kterým podpořil polské hnutí Solidarita. Nemusíte ale smutnit, když u toho nebudete, nahrán a vydán bude i tento koncert v Lucerně.

Dne 17. dubna 1774 se narodil všestranně vzdělaný hudebník doby národního obrození, Václav Jan Křtitel Tomášek. Je to 240 let. Chlapec z  rodiny pláteníka a tkadleny vystudoval s podporou bratří a hraběte Wallise gymnázium, pak navštěvoval přednášky logiky, fyziky a metafyziky, absolvoval právnickou fakultu. Po jejím dokončení navštěvoval ještě přednášky z anatomie a chirurgie. Vlastním přičiněním se stal znamenitým klavíristou, vyhledávaným v salónech české šlechty a měšťanů, a začal i komponovat. Byl mj. žákem Jana Ladislava Dusíka. Díky svému vzdělání a společenské obratnosti se stýkal i s mnoha významnými osobnostmi své doby, s Haydnem, Beethovenem i s Goethem. Ve službách hraběte Buquoye, kromě toho, že vyučoval, měl tvůrčí svobodu a dostatek možností. Později si založil vlastní hudební ústav, byl členem mnoha hudebních společností  – také v zahraničí, a stal se žijící legendou české hudby. Tento Smetanův předchůdce, jehož největší význam tkví v písňové, klavírní a chrámové tvorbě s typicky českými základy, zemřel 3. 4. 1850.

75. narozeniny oslaví Jaroslav Krček (22. dubna), všestranný hudebník s krásným, přívětivým hlasem, který si dokáže posluchače okamžitě získat upřímným projevem hudebním i osobním. Zakladatel souborů Chorea Bohemica a Musica Bohemica působí zároveň jako dirigent, zpěvák, instrumentalista, skladatel, organizátor i výrobce replik starých hudebních nástrojů. Orientuje se na hudbu od baroka až po současnost, vždy s odkazem k lidové hudbě, kterou dokáže skvěle zpracovat do koncertní podoby. Je rovněž autorem řady „velkých“ skladeb. Například v roce 2010 uvedl FOK již jeho 5. symfonii. Narozeniny bude slavit hned dvěma koncerty v Praze, oba budou v doprovodu souboru Musica Bohemica (21. 4. v Lichtenštejnském paláci - HAMU a 29. 4. v Atriu na Žižkově). Srdečně doporučujeme a gratulujeme. (Na fotografii je J. Krček s nástrojem zvaný "trumšajt")

Akce k Roku české hudby : Kam zajít v dubnu?

Státní opera uvádí 7. dubna hudební pohádku Čert a Káči aneb Peklo v pekle, nové dílo současného renomovaného skladatele Jiřího Temla. Provede ji Kühnův dětský sbor, diriguje Jiří Chvála.

 

9. dubna zahraje Pražská komorní filharmonie ve Španělském sále na Pražském hradě skladby V. Nováka, J. Nováka a P. Ebena, dirigovat bude zakladatel tohoto vynikajícího orchestru, Jiří Bělohlávek.

 

17., 18. 4., 20. a 30. dubna uvádí Národní divadlo premiéru baletu Česká baletní symfonie II v choreografii J. Kyliána, P. Zusky a J. Jiráska. Tančit se bude na skladby B. Martinů, A. Dvořáka a  V. Konvalinky.

 

22. dubna se koná koncert Kubelíkova tria k blížícímu se 100. výročí narození Rafaela Kubelíka, (připomeneme si v červnu) a na počest jeho syna Jana Kubelíka, slavného houslisty. Pořádá Český spolek pro komorní hudbu v Rudolfinu.

 

26. dubna uvádí FOK v Rudolfinu koncert světové klavírní tvorby. Vyhledávaný pianista Carlo Grante, žák Rudolfa Firkušného, přednese mj.  skladby J. Nováka a L. Janáčka.

 

30. dubna se uskuteční další premiéra Národního divadla. V režii amerického mága současného divadla, Roberta Wilsona, bude uvedena hra „1914“. K podobenství  o roce 1914, ale i o našem životě dnes, sto let po začátku hrozivé války, jež odstartovala dvacáté století, napsal námět a hudbu Aleš Březina. V unikátním projektu plném scénických obrazů i humoru se opět setká špička českého činoherního divadla (S.Červená, V. Postránecky…) se jmény divadla světového.

 

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012