Adéla Babanová / Návrat do Adriaportu

3 2014 Dějiny česky

28. 2. – 25. 5. 2014, út – ne 10.00 – 18.00

Colloredo-Mansfeldský palác, 4. patro, Karlova ulice 189/2, Praha 1

www.ghmp.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Cíle pokojného soužití podloženého svobodnou vzájemnou spoluprací by se v této oblasti dosáhlo československým „mírovým koridorem“ k Jaderskému moři, který by nikomu neublížil, nikoho by neobtěžoval a všem zúčastněným by prospěl.“

(Karel Žlábek, 1967)

Návrat do Adriaportu je fiktivním dokumentem Adély Babanové (* 1980). Mladá umělkyně se v poslední době věnuje nedávné historii Československa spjaté se stále bolestnou a dosud nedostatečně reflektovanou etapou našich dějin. Ne jinak je tomu i v tomto projektu. Precizně zpracovává fakta o téměř půl století trvajícím komunistickém  režimu a zároveň vyniká  v mystifikaci a absurditě. Ve spolupráci se scenáristy Vojtěchem Maškem a Džianem Babanem vytváří režisérka Babanová zcela nový příběh s hlavním hrdinou a dramatickou zápletkou.

V hlavní roli vystupuje profesor ekonomie Karel Žlábek, autor ambiciózního projektu - tunelu na Jadran. Podivné události, zosobněné politickými představiteli tehdejšího Československa, se staly dostatečně silnou kulisou. Snímek spojuje prvky hraného dokumentu s dobovými ilustračními záběry. Umělkyně pracuje s principy rozpohybované koláže, již kombinuje s dobovými archivními záznamy, fotografiemi a fiktivními rozhovory.

Československo se tak mělo stát „přímořskou zemí“, do které by lidé rychlovlakem během pouhých dvou hodin docestovali k pobřeží Jaderského moře. Trať dlouhá 350 kilometrů měla vést z Českých Budějovic přes Rakousko na území dnešního Slovinska poblíž italského přístavu Terst. Avantgardní projekt, který neměl obdoby, promýšlel profesor Žlábek již od konce druhé světové války. Teprve období liberalizace Československa přálo větší svobodě a ekonomické pružnosti. Rok před Pražským jarem proto mohl svou velkolepou ideu sepsat a přednést na Florida State University. Projekt budoucnosti by zajistil nejen rychlé převážení čerstvého zboží, zlepšení životního prostředí, ale zejména pohodlnou rekreaci obyvatel u moře, místo na víkendových chatách.

Realizaci tunelu, jenž měl splnit vnitrozemskému státu sen o vlastním přístupu k moři a vlastním umělém ostrově Adriaport, přerušila v srpnu 1968 okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Přesto, že liberalizace socialistického režimu byla normalizačním diktátem na dalších dvacet let znemožněna, podařilo se v sedmdesátých letech Žlábkovu ideu opět oživit a v roce 1979 začal rychlostní železnici zpracovávat Pragoprojekt.

Futuristická vize se nakonec neuskutečnila, zachovaly se pouze plány. Ty jsou však dostatečným svědectvím o síle myšlenky a nezlomné vůli profesora Žlábka, jenž chtěl posunout rezignovaný národ na cestě ke svobodě.

Adéla Babanová vystudovala v letech 2000 – 2006 Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér Nových médií, Grafiky a Konceptuální tvorby. Hrdinové jejích videí prošli za krátkou dobu proměnou od převážně ženských smyšlených postav k reálným osobnostem československé historie, s níž se autorka začala prostřednictvím posledních dvou snímků intenzivně vyrovnávat (Návrat do Adriaportu, Odkud spadla letuška?). Žánrově vystřídala rozhlasové hry, televizní diskusi, detektivku, fiktivní dokument a jiné formy. Adéla Babanová se představuje ve výstavní dramaturgii Galerie hlavního města Prahy podruhé. V roce 2009 vystavovala v rámci cyklu Start up pro nejmladší umělce. V roce 2012 získala nominaci na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Má za sebou řadu výstav v zahraničí. Návrat do Adriaportu byl v loňském roce s velkým úspěchem představen na mezinárodním festivalu pohyblivého obrazu LOOP Barcelona a nedávno také na samostatné výstavě v ZAHORIAN&co GALLERY v Bratislavě.

Sandra Baborovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012