Láskyplná umělkyně

Olga Szymanská 3 2014 MČK česky

Rádi uveřejňujeme článek o naší redakční kolegyni Lídě Lojdové, kterou máte možnost zblízka a osobně potkat již brzy, v rámci našich besed Hovory bez hranic v Městské knihovně 31.3. Na pořad s ní a s její nejnovější knížkou, kterou si, jak jinak, sama ilustrovala, se velmi těšíme. Přijd´te i vy - viz pozvánka vpravo na této stránce v rubrice Akce Mezinárodního českého klubu...

 

Ludmilu Lojdovou jsem mohla poznat při příležitosti její autorské výstavy roku 1980 v rodném Rychnově nad Kněžnou. Nad kresbami, ilustracemi a grafikou jsem souhlasila se slovy M. Horníčka, že je v nich smysl pro humor, který u jiné ženy nezná. Mám-li napsat o její knížce Láskyplné horory, pak musím sdělit více i o její výtvarné stránce.

Výtvarno

Ludmila Lojdová absolvovala Filosofickou fakultu s výhledem učit. Pro uměleckou cestu mohla čerpat od rodičů: matka klavírní virtuoska, otec akademický malíř a sochař. Dcera Ludmila se později kromě kresby proto projevila i jako sochařka a návrhářka filmových a divadelních kostýmů, především pro legendární představení Zvonokosy. Po víceleté přestávce, kdy působila jako pedagog v pohraničí Orlických hor a v Praze, se k výtvarné činnosti vrátila s velkým nasazením. Stihla ilustrace k sedmi desítkám knih, návrhy plakátů, přední ceny v mezinárodních soutěžích. Byla autorkou české expozice pro výstavu dětské knihy v Bologni. Výtvarné stránky ke kreslenému filmu, jehož základem byly verše G. Apollinaira. Autorkou domácí i zahraniční reklamy. Má na kontě řadu samostatných a kolektivních výstav.

Hlavním výtvarným vyjadřovacím prostředkem Ludmily Lojdové vždy byla a je linka-čára. Nejen vykreslující krásné tvary, ale stejně tak linka-čára útočná, nepříjemná, provokující, zpytující. Zasahující cit, děsící, šokující. Která nás rozesmává, dojímá, přináší štěstí, určuje linii života. Linka-Čára jako symbol komunikace, prostředek k citlivému vyjádření vnitřních pocitů, kterým rozumí naše srdce. Čára-Linka inteligentní i sugestivní k vyjádření vztahů. Zobrazující obrysy zobatých ptáků, břichatých postav, stvůrek, skřítků, skřetů, andělů. A čertů: bytostí škádlivých a provokujících, zlomyslných našeptávačů lidských choutek a slabostí, bavících se na náš účet a (pro rovnováhu) i ponoukajících k nádherným bláznivostem, k dobrodružným činům, hodných pravé odvahy.

Literatura

Ludmile Lojdové výtvarné vyjadřování přestalo stačit. V posledních deseti letech proto začala navíc psát. Vznikly Pohádky naruby. Články do Literárních novin, texty k omalovánkám. Fejetony do renomovaných časopisů. Od roku 2005 přispívá povídkami a ilustracemi do mezinárodního časopisu Český dialog a každoročně do jím vydávaného Českého kalendáře. Její literární činnost vyústila ke konci roku 2013, kdy vyšla její knížka Láskyplné horory. Velmi vtipně jsou zde sestavena slova a věty do úvah, glos, postřehů, krátkých povídek. Čtenář sice tuší, kam v nich autorka směřuje, ale v každé nás překvapí vyústěním-závěrem. A nemáme při čtení vůbec pocit, že - oproti její výtvarné tvorbě tato literární "... není ono, všechno je... příliš po lopatě a tak... závistivě (míněn je tu literát-pozn.autorky) pokukuje po kreslíři, který vezme do ruky pero, zatančí špičkou po papíře pár piruet a hle, myšlenka je tady, vyslovená lapidárně a s lehkonohým kouzlem..." (Miloš Macourek-v doslovu ke knížce). Ludmila Lojdová tvoří velmi lehce a s bravurou nezapomenutelnou linku své kresby. A zároveň dokáže z písmen vykouzlit krásné piruety a variace, které jsou tu nádherným tanečně literárním útvarem.

Ten, s kresebnými ilustracemi umělkyně, vytváří vtipný, humorný, poetický, fantazijní celek. Nejběžnější předměty, události, příroda v jejích proměnách jsou tu zachyceny s plnou vahou něžnosti a ženskosti, s láskou a pokorou k rodnému místu a kraji, k předkům, rodině. Ke všemu živoucímu a žijícímu. Prostřednictvím zážitků z bezprostředního okolí a ze svých pocitů nám autorka pomáhá pochopit skřítky i skřety, čerty i anděly našich vlastních životů.

Smysl pro humor, násoben zde i schopností "dělat si legraci sama ze sebe", je v současné literatuře ojedinělý. Knížku Láskyplné horory Ludmily Lojdové přečtete jedním dechem.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012