Čas zámořských objevů.

Olga Szymanská 4 2003 Kultura česky

Vydejte se na dobrodružnou plavbu kolem světa s novou výstavou Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.

Národní muzeum otevřelo 15. listopadu 2013 v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur výstavu Čas zámořských objevů, a zahájilo tak nový výstavní cyklus Peníze.

Dobrodružná výstava provází návštěvníky dobou, kdy Evropané začali objevovat dosud nepoznané končiny, a seznamuje je se světem mořeplavců, výzkumníků, domorodců, otroků, misionářů i pirátů, kteří jsou s tímto obdobím nerozlučně spjati. Výstava na jednom místě představuje exkluzivní předměty z českých i zahraničních sbírek: vzácné exponáty z aztécké a incké sbírky Náprstkova muzea, velmi cenný obraz od José Márii Velaska Údolí Ciudad de México z hory Santa Isabel, který má pro Mexičany výjimečný a symbolický význam, a další malby. Návštěvníci mohou spatřit i řadu mimořádných zápůjček ze zahraničních muzeí včetně monumentálního portrétu nejznámějšího mořeplavce světa – Kryštofa Kolumba – ze sbírek Kunsthistorisches Museum ve Vídni. Řada předmětů je vystavená v České republice vůbec poprvé.

Zámořské objevy změnily Evropu

Dějiny zámořských objevů se pro starý kontinent začaly psát v 15. století, kdy se objevitelské výpravy Portugalců a později Španělů snažily novými námořními cestami dostat k pokladům Východu, obepluly Afriku a nakonec objevily nový svět. Hnací silou těchto expedic byla touha po bohatství nepoznaných krajin – nových komoditách, především po koření důležitém pro chuť a konzervaci potravy. Dobyvatelé ale zároveň toužili po zlatě a stříbře, které tehdejší Evropa potřebovala pro rozvoj ekonomiky a obchodu. Na dobyvačné a obchodní výpravy navázaly v 18. století početné vědecké expedice, které z nových krajů přivážely poznatky o způsobu života i jazycích domorodců, místní fauně, floře a jejich nerostném bohatství. Zámořské objevy změnily ekonomiku starého světa a život jeho obyvatel. Období objevitelských výprav přineslo Evropě nejen zlato a stříbro, ale rozšířilo se zde dnes úplně běžné zboží jako káva, čaj, čokoláda, a nové plodiny jako brambory nebo rajčata.

Jak lidé vnímali svět v minulosti

Dobové mapy, globy, grafiky a rukopisy ilustrují představy o světě doby zámořských výprav a objevů, vystaven je mimo jiné i zemský globus ze Strahovského kláštera, pocházející již z roku 1632. Osobnosti slavných mořeplavců a dobyvatelů přiblíží historické dokumenty a malby, mezi nimi i portrét objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba z vídeňského Kunsthistorisches Museum nebo portrét dobyvatele Hernána Cortése z Lobkowiczkých sbírek. Misionářskou činnost Evropanů dokumentují pozlacené kalichy z Arcibiskupství pražského. Svět, který zámořské expedice objevily a zkoumaly, přibližují předměty z amerických, afrických nebo asijských sbírek Náprstkova muzea.

Dobyvatelé, obchodníci, námořníci i otrokáři

Výstava provází návštěvníky životem hlavních protagonistů i dalších účastníků odvážných výprav - posádek dobyvatelských, obchodních, vědeckých i pirátských lodí, ale i životem domorodého obyvatelstva a otroků. „Návštěvníci se na výstavě dozvědí, k jakým kontaktům, střetům a vzájemnému přínosu mezi všemi těmito skupinami docházelo,“ přibližuje výstavu její autorka Kateřina Klápšťová.

Zažijte zámořskou plavbu na vlastní kůži

Náprstkovo muzeum zve děti i rodiče: Strach z neznámého, který prožívali dávní mořeplavci, navodí promítání mořských oblud a monster na plachty repliky části Kolumbovy lodi Santa María. Velký interaktivní globus umožní návštěvníkům vydat se po trase objevných plaveb. Pro děti je připravena dobrodružná stezka v podpalubí s krysou Kolumbou a švábem Kukaračou, kteří provázeli námořní výpravy při všech velkých objevech. Oba kamarádi se stali i průvodci dětí výstavou a jsou hlavními hrdiny kresleného komiksu a scének ve spodních částech výstavních vitrín. Výstavu doplňuje bohatý program v podobě přednášek, workshopů a tematických víkendů i výtvarné dílny pro rodiče s dětmi.

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám., až do 14. září 2014, úterý – neděle 10 – 18 hod.

osa

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012