Debata ukázala metody a úskalí boje proti korupci v Česku

1 2014 Ostatní česky

Českou republikou už léta otřásají korupční skandály a téma korupce je proto stále aktuální. Sdružení Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii se proto rozhodlo o korupci uspořádat debatu „Korupce v České republice: proč, kdo, jak a co dělat proti“, na kterou pozvala tři odborníky na slovo vzaté – Václava Lásku, Jiřího Boudala a Štepána Rattaye. Debata se konala 22. listopadu v Českém centru v Paříži a zavítala na ni asi padesátka návštěvníků.

V žebříčku vnímání korupce od Transparency International skončila Česká republika v roce 2012 na 54. místě. Česká republika je pravidelně kritizována kvůli rozsahu korupce a patří k nejvíce postiženým zemím ve střední Evropě – podle Jiřího Boudala například v sousedním Polsku funguje daleko lépe soudní systém a korupce tam tak má určité limity.

Václav Láska upozornil na to, že česká korupce je výjimečná především výší úplatků a systémovou povahou tohoto jevu, který se stal běžnou součástí života v zemi a není prohřeškem pouhého jednotlivce nebo jedné skupiny. Politické strany z úplatků vysloveně žijí, což ukázala i poslední volební kampaň, kdy počet billboardů byl neúměrně vysoký ve srovnání s vykázanými náklady na propagaci.

Za nejpalčivější problém české korupce diskutéři označili veřejné zakázky, jejichž cena kvůli úplatkům narůstá do enormních rozměrů. Například české dálnice tak patří mezi nejdražší v Evropě. Obecně platí, že korupce se dotýká nejvíce oborů závislých na veřejných penězích ‒ stavebnictví, obrany nebo energetiky a nově také IT.

Jiří Boudal ilustroval fenomén korupce prostřednictvím uzavřeného kruhu, jež spojuje kmotry, politiky a úředníky.  „V západoevropských zemích působí mezi těmito aktéry jako bariéry zákony, které zabraňují vytvoření klientelistických vztahů,“ upřesnil Boudal a dodal, že právě tyto zákony v Česku stále chybí. Příkladem takového opatření je například zákon o státní službě, který by stanovil přesná pravidla pro propouštění státních úředníků. I když tento zákon byl schválen jako jedna z podmínek pro vstup do Evropské unie, jeho platnost je již několik let odkládána.

Jak tedy tento jev omezit? Podle Václava Lásky je jedním z řešení angažovanost v politice. Václav Láska sám ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2013 kandidoval za Stranu zelených. Jiří Boudal a Štěpán Rattay si vybrali jiný směr – občanský lobbying. Jak vysvětluje Jiří Boudal, iniciativa Rekonstrukce státu vznikla jako jakési zájmové sdružení několika nevládních organizací, které předložilo devět různých zákonů se společným cílem – zprůhlednit vztahy mezi politikou a ekonomikou. Iniciativa už zaznamenala první úspěch tím, že se k některým z navrhovaných zákonů přihlásili někteří kandidáti v nedávných volbách do poslanecké sněmovny. Sto šedesát pět z nich nakonec zasedlo v lavicích dvousetčlenné dolní komory Parlamentu.

Zlepšení situace napomáhá také sdružení Oživení, v němž v posledních letech působí Štěpán Rattay. Jak Rattay vysvětluje, původní cíle sdružení mířily spíše k ovlivnění místního dění v souvislostech městského rozvoje a životního prostředí. Korupce mezi témata činnosti sdružení přibyla až postupně s tím, jak jeho snahy narážely na realitu politiky, například nemožnost získat informace k projektům. Oživení se proto začalo zasazovat o větší transparentnost a postupně vytvořilo platformu pro výměnu zkušeností mezi občanskými sdruženími týkající se toho, jak úspěšně vyjednávat s místními úřady.

Závěrem se účastníci debaty shodli, že vedle nutných změn legislativy je pro úspěšné omezení korupce také nutná změna myšlení společnosti. Podle Václava Lásky změně mentality může napomoci především zveřejňování korupčních skandálů a trestání jejich viníků. V tom už velký kus práce odvedli investigativní novináři, díky nimž se korupce a boj proti ní dostaly v posledních letech mezi hlavní témata politického dění.

Hosté:

Jiří Boudal, koordinátor projektu Rekonstrukce státu, zaměstnanec Frank Bold (dříve Ekogický právní servis), spoluzakladatel studentské inciativy Inventura demokracie
Václav Láska, advokát, působící v Transparency International, lídr Strany zelených ve Středočeském kraji ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2013
Štěpán Rattay, ekonom a člen občanského sdružení Oživení, o.s., které je jednou z nejstarších watchdogových a advokačních neziskových organizací působících v ČR

Moderátor: Martin Polívka, ČSMPF

Lenka Žehrová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012