Unikátní vydavatelský počin:

-tes- 1 2014 Knihy česky

charitativní kalendář

"Příběhy 2014 - Světoví vynálezci"

 

"Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu."

(Václav Havel)

"Naděje je pilíř světa."

(Benjamin Disraeli)

"Člověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí."

(I. G. Erenburg)

Máte i vy osobní zkušenost s nádorovým onemocněním u svého dítěte? Není vám lhostejné zdraví nejen vlastních, ale i všech ostatních dětí? Chcete nějakým způsobem podpořit nadační fond Kapka naděje pro pomoc nemocným dětem s poruchou krvetvorby, nádorových onemocnění a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně? Je pro vás jednou ze současných priorit co možná nejvíce pomoci nemocným dětem v jejich boji se zákeřnou chorobou? Uvědomujete si naléhavost řešení tohoto nejen zdravotnického problému? Určitě čtěte dál!

Nadační fond Kapka naděje, jehož činnost se od roku 2000 zaměřuje na shromažďování finančních prostředků určených pro zajištění léčebných, školních, kulturních a sociálních potřeb dětí s onemocněním krve, pokřtil v Praze počátkem měsíce října 2013 další v pořadí již čtvrtý charitativní kalendář pro příští rok. Jmenuje se "Příběhy 2014 - Světoví vynálezci" a navazuje na tři předešlé úspěšné ročníky (2011 - 2013), které vzbudily pozornost nejen odborníků a médií, ale i široké veřejnosti. U zrodu nového kalendáře stál nápad, jak originálním a uměleckým způsobem ukázat lidem, že děti léčené v transplantačním centru a hematologickém oddělení na II. dětské klinice FN Motol, ale i v ostatních onkologických klinikách v regionálních nemocnicích po celé naší republice, mají chuť spojit síly se známými českými osobnostmi z oblasti kultury a sportu a podpořit unikátní projekt, který pomůže právě těm, kteří stále ještě se záludnou nemocí bojují.

Jednotlivé měsíční listy (formátu 500 x 480 mm) obsahují vedle samozřejmého kalendária speciálně graficky upravenou uměleckou fotografii postav známých jmen, vtělenou do role dvanácti osobností z historie světové vědy a techniky se zajímavým vyprávěním o jejich životě a díle, a stručný životní příběh dětí po prodělané onkologické léčbě. V jednotlivých měsících se představí, až na několik výjimek, zejména významní elektrotechnici a fyzici:

Michael Faraday - elektromotor - Jan Čenský + Ivana Andrlová

Thomas Alva Edison - žárovka - Jiří Menzel

Otto Wichterle - kontaktní čočky - Martina Sáblíková

James Watt - parní stroj a výkon - Dalibor Gondík + Adéla Gondíková

Logie Baird - televizor - Josef Váňa

Alexander Graham Bell - telefon - Petr Štěpánek

Ts´ai Lun - papír - Matěj Ruppert

Marie Curie-Sklodowská - radioaktivita - Zlata Adamovská

Albert Einstein - teorie relativity - Zdeněk Troška

Alfred Nobel - dynamit - Jakub Kohák

Josef a Etienn Montgolfierovi - balón - Lucie Vondráčková + Tomáš Plekanec

Louis Blériot - letadlo - Aleš Valenta

Ojedinělé dobročinné dílo určitě neskončí na dně skříně nebo pracovního stolu, jak to často bývá, ale naopak bude lidem svými fotografiemi kouzlit úsměv na rtech, kdykoliv se na kalendář podívají, a zároveň navodí pocit zamyšlení nad potřebou pomoci nemocným dětem a naléhavostí nastíněných problémů. Závaznou objednávku mohou zájemci poslat na internetovou adresu: info@kapkanadeje.cz.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012