Československá asociace v Rosariu

1 2014 Naši ve světě česky

Československá asociace v Rosariu zazářila na 29. ročníku Národního setkání a oslav krajanských sdružení

Rosario (Argentina), 13. prosince 2013

Jako již pravidelně od roku 1996 Československá asociace v Rosariu se zúčastnila 29. ročníku Národního setkání a oslav krajanských sdružení, který se konal od 15. do 24. listopadu tohoto roku ve velkoměstě Rosario. Tento rok se jí zúčastnili významní umělci jako autorský zpěvák Víctor Heredía při zahájení či známá rock-popová skupina Virus, která vystoupila v dalších dnech.

Národní setkání a oslavy krajanských sdružení je pořádáno Turistická organizace Rosario, Asociace krajanských sdružení v Rosariu za podpory Magistrátu Rosaria, Vlády provincie Santa Fe a Federálního ministerstva turistického ruchu.

"Colectividades" jsou svátkem, kde slova soužití, přátelství a mír tvoří součást každodenní komunikace pro příslušníky mnoha národů, kteří našli svůj domov v tomto koutě Země.

Na stánku Československé asociace v Rosariu byla vystavena obrazová ukázka kulturního a přírodního bohatství České republiky a Slovenska, kterou spatřilo zhruba 100 tisíc návštěvníků z celkového počtu 900 tisíc osob, které v průběhu deseti dní navštívili rozsáhlý prostor Parque Nacional a la Bandera na břehu řeky Paraná.

Uvnitř stanu se také nacházel oltář s obrázky Pražského Jezulátka a Panny Marie Bolestné, který byl navštěvován především věřícími. Každý rok naše instituce rozdává svěcené obrázky Pražského Jezulátka i Panny Marie Bolestné.

Gastronomie, kultura a množství vystoupení se spojily během deseti nocí doprovázených příjemným počasím. Náš soubor Baile Vlastimil vystoupil na hlavním pódiu během čtyř nocí z deseti.

Nejvíce lesku slavnosti dodala volba Královny krajanských sdružení, která se uskutečnila 17. listopadu v deset hodin večer. Vítězkou - královnou 29. ročníku Národního setkání a oslav krajanských sdružení - se stala kandidátka našeho sdružení slečna María Florencia Boillos.

Bylo velmi dojemné, když moderátor přečetl jméno naší kandidátky, vybrané porotou složenou ze zástupců kulturní sféry města Rosaria. Pro tuto příležitost se oblékla do tradičního kroje, který byl používán nevěstami na svatbách. Od tohoto okamžiku byla naše asociace poctěna zájmem všech druhů sdělovacích prostředků, kterými byla naše královna chválena. Je pro nás ctí, že María Florencia nás reprezentovala s důstojností a pokorou. Zbývá dodat, že María Florencia je také koordinátorkou a vyučující tanečního souboru Vlastimil.

Tato událost pro nás představuje začátek nové cesty plné dalších výzev a práce. Podněcuje nás, abychom pokračovali v růstu a nadále přenášeli mezi své členy, krajany a přátele obecně informace o tradicích, dějinách a zvycích, které utvářeli naše dva národy.

Na závěr nám zbývá poděkovat těm prvním Čechoslovákům, kteří se začali scházet, aby společně čelili smutku nad tím, že museli opustit svou vlast, a zároveň sdíleli naději o budoucnosti v požehnané Argentině, která jim otevřela svou náruč.

Jorge G. Krepelka

Presidente Asoc. Checoslovaca de Rosario

Paraguay 4030 (2000) Rosario

Santa Fe - Argentina

jorgekrepelka@hotmail.com

asocchecoslovacarosario@hotmail.com

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012