Some remembrances after reading the book about our people in Australia

12 2013 Ohlasy a názory English

(in Klokania)

I knew only 2 people in Australia. One was my schoolmate and the other was the mezzosoprano Miluska Simkova from the Sydney opera. She supposedly escaped to Australia to be rid of some man who pursued her. She had offered a beautiful concert to our organization in San Diego called Friends of Czechoslovak Music. The program consisted of classical opera arias and of folk songs. She presented all selections beautifully. I had the honor to be her accompanist on the piano. At that time- in 1983- she invited me to come to Australia and do a concert tour with her there. Unfortunately it was then impossible for me because I had a full-time job here in San Diego. I have freat memories of her visit in California

MD

Ještě ke knize: Za našimi v Klokánii

Znala jsem v Austrálii jen dvě ženy. Jednou z nich byla mezzosopranistka Miluška Šimková, která zpívala v opeře v Sydney. Do Austrálie odešla, aby utekla svému nápadníkovi, který ji pronásledoval. Byla velmi úspěšná v mnoha operách. Nabídla našemu spolku v San Diegu (Přátelé čsl. hudby), že by přijela a zazpívala prakticky zadarmo. Půl programu byly árie z různých oper, další část obsahovala lidové písně, které Miluška uměla podat krásně a s citem. Měla jsem tu čest ji doprovázet na pianu. Tehdy v r. 1983 chtěla, abych přijela do Austrálie, že bychom spolu podnikly túru koncertů po všech větších městech, kde žili Češi a Slováci. To se bohužel neuskutečnilo, protože jsem nemohla opustit na tak dlouhou dobu své zaměstnání – vyučování na univerzitě. Mám na to ale krásné vzpomínky.

Marie Dolanská

O Milušce Šimkové přineseme samostatný článek, mrzí nás, že se nedopatřením nedostala do naší klnížky o "Klokánii". Na snímku je v roli Jenůfy v roce 1976 (red.).

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012