České kořeny ve Vídni ve Slovanské besedě

12 2013 Ohlasy a názory česky

V sobotu 30. listopadu v 17 hodin zaplnilo sál Slovanské besedy na 60 návštěvníků, aby shlédli dokumentární snímek České kořeny ve Vídni, který měl nedávno premiéru v Praze, potom v Kyjově a byl krátce předtím již dvakrát promítán ve Vídni.


Film, ve kterém vystupovali někteří nám velmi známí a i méně známí krajané a o kterém již obšírně Vídeňské svobodné listy informovaly, byl natočený v rámci projektu České kořeny ve spolupráci Českého dialogu a Mezinárodního českého klubu.

Přítomné uvítal jménem Akademického spolku Vladimír Stejskal a předal slovo autorce pořadu, paní Martině Fialkové. Paní Fialková vyzdvihla ve svém úvodním slově koncepci a význam filmu, seznámila návštěvníky s jeho obsahem i natáčením.

Přes malou počáteční technickou závadu na projektoru, kterou suverénně odstranil omladinář Marek, sledovali všichni snímek, jehož protagonisté a lokality, ve kterých se film točil, byli vesměs známy, s napětím. O tom, že se snímek vydařil, svědčily okamžité reakce publika – především salvy smíchu – na neočekávané situace a dialogy.

Projekce byla odměněna dlouhotrvajícím potleskem. Po přestávce, ve které měli návštěvníci možnost využít služeb výborně připraveného bufetu i zakoupit DVD s filmem a Český kalendář Českého dialogu, se rozproudila plodná diskuse přítomných s tvůrkyní filmu i iniciátorkou projektu. Z účinkujících jsme mezi přítomnými viděli Dr. Věru Gregorovou, manžele Vaďurovi, manžele Vašíčkovi, Rudu Cainera a Annu Křivanovou, s kterými přítomní návštěvníci měli možnost rovněž rozmlouvat.

Posléze poděkoval pan Stejskal paní Martině Fialkové a celému tvůrčímu týmu za vydařený film a večer a paní Dr. Dkfm. Věra Gregorová předala symbolickou květinu. Akademický spolek děkuje všem návštěvníkům za příjemnou atmosféru tohoto sobotního večera, všem účinkujícím z filmu, kteří toto promítání ve Slovanské besedě osobně navštívili, přeje klidné svátky vánoční a těší se na další shledání v sobotu 18. ledna 2014 v 17 hodin na přednášce s tématem historie Charvátů na jižní Moravě a v Dolním Rakousku.

-drob-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012