Přišli vaši příbuzní o majetek na bývalé Podkarpatské Rusi ?

10 2002 Ostatní česky
obálka čísla

Území bývalé Podkarpatské Rusi které bylo do podzimu 1938 součástí Československa bylo na podzim r. 38 zčásti obsazeno Maďarskem, v březnu 39 byl obsazen zbytek.

V důsledku tohoto vývoje přišli všichni českoslovenští občané o své majetky, i když podle Smlouvy mezi ČSR a SSSR a následným zákonem č. 186/1946 Sb. měla jim být ztráta majetku nahrazena. Zvláště tíživý byl dopad na děti židovských rodičů z tohoto území které po II. sv. válce zůstaly samy, bez prostředků a náhrady za bývalý majetek rodiny. Soupisy takto ztraceného majetku se pořizovaly v r. 1946 a dodnes jsou archivovány.

Zarážející je skutečnost že bývalá ČSR od SSSR dostala určitou náhradu, ale svým občanům z ní dala jenom velmi nepatrnou část. Protože, jak je nyní v ČR zdůrazňováno, platí kontinuita zákonů i zdoby komunistické éry, bylo založeno v Brně z těch, kdož se na Podkarpatské Rusi narodili, Občanské sdružení - Podkarpatská Rus - náhrada majetkové újmy, jehož činnost schválilo Ministerstvo vnitra ČR. Cílem tohoto sdružení je docílit i po tolika letech pro dědice náhradu majetku za uloupené majetky. Příznivý ohlas našlo konání tohoto sdružení u vládních činitelů - p. Rychetského, Rusnoka a hlavně u předsedy Senátu p. Pitharta.

Bylo dohodnuto, že pro Parlament České republiky bude připraven senátní návrh zákona který by vše napravil. Snahou Občanského sdružení bude, aby při tvorbě zákona byly do něj zahrnuty i ty případy které nejsou ze zmíněného roku 46 zaevidovány - vpodstatě nároky dědiců židovských rodin, ze kterých vr. 46 zbyly pouze děti, nebo podobné případy.

Občanské sdružení Podkarpatská Rus vyzývá ty, kdož žijí v zahraničí a mají zájem o náhradu za ztracené majetky, aby toto sdružení co nejdříve kontaktovali na adresu - OS Podkarpatská Rus - Pellicova 35, 602 00 Brno, ČR - tel., fax: 00420 5 43217599.

Ing. Josef Havel, předseda OS
Pellicova 35, 602 00 Brno

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012