Stopy po střelách z 21. srpna 1968

8 2013 Aktuality česky

na fasádě Historické budovy Národního muzea po rekonstrukci zůstanou!

 

 

Na fasádě Historické budovy Národního muzea zůstanou i po rekonstrukci stopy po střelách, které před 45 lety vznikly při ostřelování této dominanty Václavského náměstí sovětskými vojsky. Útok na muzeum, ke kterému došlo 21. srpna 1968, způsobil nejen těžké škody na fasádě, sochařské výzdobě budovy, ale i na interiérech. Po rekonstrukci stopy po kulkách na fasádě zůstanou zachovány jako memento a tuto událost bude budoucím generacím připomínat také pamětní deska. Do její tvorby se může zapojit i veřejnost, která své návrhy na text na pamětní desku může posílat na email redakce@nm.cz do 31. srpna 2013. Více informací k výzvě naleznete na portálu Muzeum 3000 (www.muzeum3000.cz).

 

Co vedlo sovětské vojáky ke střelbě do budovy Národního muzea? Co všechno kulky zasáhly a jak velké škody napáchaly? Odpovědi i na tyto otázky přináší zpravodajský portál Národního muzea Muzeum 3000 (http://muzeum3000.nm.cz/rekonstrukce/stopy-po-strelach-zustanou-na-fasade-muzea-jako-memento).

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012