Král vzduchu

10 2002 Dějiny česky
obálka čísla

František Novák se narodil 26.8.1902 v Sokolči u Poděbrad, vyučil zámečníkem a narukoval poté do čsl. armády. Na vojně se dostal, ač s potížemi, přece jen k letectvu, kde po výcviku brzy vyrostl ve vynikajícího letce. V letech 1930 -- 1933 absolvoval jako délesloužící již první akrobatické soutěže. Jeho závodní kariéra se vyvíjela úměrně jeho píli a houževnatosti, rovněž díky vynikajícím parametrům čsl. letounů.

V červnu 1934 byl vyslán ministerstvem národní obrany spolu s kpt. Ambrušem na první mezinárodní soutěž v letecké akrobacii do Paříže, vypsanou časopisem Le Petit Parisien. V konkurenci německých, francouzských a jiných es se umístil Novák čtvrtý, kpt. Ambruš osmý, oba létali na Aviích B 122. V listopadu 1934 startoval na mítinku v Lisabonu ve prospěch vdovy po letci por. D'Abreu, který zahynul v Paříži. V roce 1935 rotmistr Novák zvítězil na mezinárodním mítinku v Lisabonu a byl povýšen na poručíka.

Jeho slibně se vyvíjející kariéra pokračovala. Na Olympiádě v Berlíně v roce 1936 v soutěži světových akrobatů se umístili čsl. letci : 2. Široký, 3. Novák, 6. Ambruš, létali na vylepšené Avii Ba 122. V roce 1937 se konala Mezinárodní soutěž v Curychu a čsl. letci dobyli 6 medailových umístění. Poručík Novák byl třikrát první. Doma naše letce očekávala triumfální jízda Prahou. Prvním příznakům choroby nevěnoval slavný letec valnou pozornost.

Na Leteckém dnu v Paříži v St. Germain en Laye v duchu 1938 pokračovalo vítězné tažení por. Nováka na nové Avii B 422. Pro domnělé překročení časového limitu našeho letce zvítězil Němec von Hagenburg, Novák byl odsunut na místo druhé. S Francouzem Cavallim předváděli své umění na leteckých dnech v mnoha francouzských městech. V létě 1938 létal Novákův roj nad sletištěm při X. všesokolském sletu. Při nácviku zahynuli dva piloti jeho sedmičlenné letky.

V březnu 1939 došlo k okupaci a rozbití naší vlasti hitlerovskými vojsky, zřízen Protektorát. Nadpor. Novák, podobně jako většina našich letců, uprchl přes Polsko do Francie, kde vstoupil do nově se tvořících čsl. jednotek. Brzy byl na letišti v Tours pověřen školením čsl. letců pro nasazení do bojových akcí. Zhoubná nemoc ho však zdolala. Zemřel 24. dubna 1940 ve věku 37 let a byl pochován u Arrasu na vojenském hřbitově La Targette.

V roce 1947 byla na domě v Praze VII. -- Holešovicích, kde František Novák před válkou bydlel, odhalena deska s nápisem :

V tomto domě žil a z něho v roce 1939 do zahraničí odešel bojovat za svobodu český král vzduchu František Novák. Odešel a nevrátil se.

Tisková zpráva z 8. srpna 2002 :

Vojenský letecký speciál přepravil z Francie do Prahy ostatky čsl. armádního pilota a akrobata kpt. Františka Nováka. Z hlavního města byly převezeny do Sokolče u Poděbrad, odkud pocházel, a uloženy 24. srpna na místním hřbitově. František Novák, jmenovaný in memoriam plukovníkem, zemřel v roce 1940 v Paříži na následky těžké choroby, jako příslušník čsl. vojenského letectva v zahraničí.

Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012