Zprávy z české vědy

Stáňa Wildová 5 2013 Ostatní česky

Již poněkolikáté rádi přinášíme stručný přehled novinek na poli české vědy doma i s přesahem do zahraničí. Spolupráce českých vědců se zahraničím, ale i s krajany, kteří působí na mnoha univerzitách a ve vědeckých institucích celého světa, stojí za pozornost.

 

Úspěch českých fyziků

 

Badatelům z Fyzikálního ústavu AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze se podařil další významný objev v rychle se rozvíjejících oborech budoucnosti – spintronice a magnetických pamětích. Našli nové spojení mezi základní fyzikou a těmito dvěma moderními obory výzkumu mikroelektroniky. Jedná se o ovládání nanometrových vrstev magnetu světlem. Představili objev relativistického efektu, který umožňuje manipulaci spinů v nano-magnetu krátkými laserovými pulsy. Jev, který studují, nabízí nový způsob zápisu informace v magnetických operačních pamětech. Očekává se, že bude mít velký význam pro konstrukci počítačů s možností okamžitého zapínání a vypínání.

 

 

Nový objev českých molekulárních genetiků

Vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR posunuli hranice léčby rakoviny o kousek dál k vysněnému cíli. Jejich objev vychází z dosavadních poznatků o proteinu TRAIL, objeveném v roce 1999, který má schopnost zabíjet nádorové buňky. V některých případech, např. u nádoru tlustého střeva, se však potřebný efekt nedostavuje a působení TRAILu je třeba podpořit. V kombinaci s molekulou TRAILu otestovali badatelé 2448 chemických sloučenin. Nejlepšího výsledku dosáhli s alkaloidem HHT, který pochází z exotického jehličnanu původem z Japonska. Přírodní formu používá tradiční čínská medicína k léčbě různých nádorových onemocnění, syntetická forma byla v r. 2012 schválena pro výrobu léků na některé typy leukémie u dospělých pacientů. Vědci prokázali, že společné působení obou činitelů vede k eliminaci nádorových buněk tlustého střeva, zatímco normální buňky zůstávají k této kombinaci látek netečné. Objev HHT jako pomocníka TRAILu otevírá nové možnosti pro využití látek, které se přirozeně v organismu nevyskytují.

 

 

Vítězná česká astrofotografie měsíce dubna

Titul ČAM za duben získal snímek galaxie M82, zvané pro svůj tvar „doutníková“. Galaxii zanesl 9. února 1781 Charles Messier do svého katalogu, který je oficielně uznáván a užíván dodnes. Pro svou  zvláštnost byla zařazena do řady dalších katalogů, jako „podivná“ a  také jako nejjasnější rádiový zdroj v souhvězdí Velké medvědice. V oboru infračerveném je dokonce nejjasnějším objektem naší noční oblohy. Od nás je vzdálena 12 milionů světelných let. Probíhají v ní gigantické turbulentní toky plynu, překotná tvorba hvězd, výbuchy supernov. Přibližně miliardu let dochází k opakovaným blízkým setkáním se sousední galaxií M81, s níž za několik dalších miliard let splyne do jedné obří galaxie. Obě galaxie zdobí severní okraj Velké medvědice a při pohledu menším dalekohledem nabízejí překrásný pohled. Půvabný obraz divokého objektu, vařícího se v gravitační pasti své sousedky, je výsledkem série snímků, které v počítači složil autor vítězné ČAM Robert Novotný z Bratislavy. Snímky ČAM dalších měsíců lze nalézt na adrese http://www.astro.cz/cam/.

 

 

Předletní exkurze do světa vědy

Nejen studenti a jejich pedagogové, ale všichni zájemci o vědu mají možnost až do 30. června navštívit vědce přímo na jejich pracovištích nebo se s nimi vypravit do terénu. Astronomický ústav AV ČR nabídl zájemcům celodenní programy s pozorováním oblohy již v květnu, další ústavy Akademie věd ČR na své návštěvníky čekají. Národohospodářský ústav (do 31. 5.): Připraveny jsou prohlídky historické budovy v centru Prahy a ukázky empirické práce při ekonomickém výzkumu. V těchto dnech je také speciální možnost bezplatného využití prezenčních služeb knihovny CERGE-EI. Mikrobiologický ústav (5. 6.): Chystají se prohlídka vybraných laboratoří a expozice o historii a současnosti tohoto vědeckého pracoviště. Botanický ústav (6. 6. a 9. 6.), Centrum výzkumu globální změny (14. 6., 17. - 21. 6.): V Brně se návštěvníci mohou zúčastnit dnů otevřených dveří ve dnech 6. 6. a 14. 6. Oba ústavy nabízejí i externí exkurze, například do Pálavské oblasti. Orientální ústav (do 14. 6.): Příchozí si společně s vědci prohlédnou ukázky asijských i afrických starých rukopisů a tisků, orientálních miniatur a dalších zajímavostí v unikátní knihovně ústavu. Geologický ústav (do 14. 6.) vyšle své vědce společně se školními kolektivy na terénní geologické exkurze rozličnými regiony Čech. Geologickou lokalitu je možno vybrat podle domluvy. Ústav státu a práva (do 28. 6. )uskuteční přednášky na vybraná témata o symbolice a aspektech práva. Archeologický ústav Brno, Dolní Dunajovice (21. a 22. 6.): Účastníci se podívají do dávné minulosti Moravy. Mezi největší atraktivity patří v celoevropském měřítku památky, zanechané zde slavnými římskými legiemi císaře Marka Aurelia. Program exkurzí ve dnech 21. a 22. 6. obohatí i souboje legionářů.

 

 

Výstava vzácné staroslověnské památky

V budově Akademie věd na Národní je až do 28. 6. otevřena výstava nazvaná Bulharský Codex Suprasliensis z 10. století v kontextu byzantsko-slovanských vzájemných vztahů. Pražská část této putovní výstavy je spojena s 1150. výročím příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Unikátní expozice prezentuje jednu z nejstarších staroslověnských památek. Supraslský kodex byl vytvořen v 10. století v církevním středisku založeném žáky Cyrila a Metoděje v tehdejším hlavním městě Bulharska Preslavi a je psán cyrilicí. Od r. 2007 je na seznamu Světové paměti UNESCO.

 

 

Evropský projekt ELI

Dolní Břežany u Prahy budou sídlem multifunkčního laserového centra ELI Beamlines. Projekt realizuje Fyzikální ústav AV ČR. K partnerským institucím z Velké Británie, Italie, Německa a Francie se připojilo americké výzkumné centrum Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Vědci budou vyvíjet unikátní laserový systém v hodnotě 1,1 mld Kč, který se má stát jednou z hlavních částí centra ELI. Toto výzkumné pracoviště bude největším vědeckým projektem v dějinách ČR. Potřebné experimenty v něm budou provádět nejen fyzici, ale i chemici, biologové a další, včetně průmyslových firem. Kombinace laserových technologií, která bude k dispozici, bude skutečně unikátní. Stavba centra začne v nejbližších dnech, skončí na jaře 2015, další dva roky bude probíhat instalace a vyladění výzkumných technologií.

 

 

Ocenění českých vědkyň v projektu "Ženy ve vědě"

Mezinárodní projekt vznikl před 15 lety ve spolupráci UNESCO a společnosti L´Oréal. Koncem roku 2013 bude oceněno 1729 vědkyň z více než 100 zemí. V ČR program odstartoval před 7 lety. Od té doby získalo ocenění 21 vědkyň, které v rámci stipendií obdržely více než 5 milionů Kč. Cílem programu je najít a podpořit mladé talenty. Za loňský rok byly vybrány výzkumné projekty z oblasti kombinatoriky a medicíny. Oceněny byly Ing. Lubomíra Balková, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, PharDr. Martina Čečková, Ph.D., z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a MUDr. Eva Froňková, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie v Motole.

Vítězné astrofoto měsíce: Robert Novotný

Stáňa Wildová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012