Petr Lander

5 2013 Kultura česky

Hudebník, výtvarník a literát Petr Lander (82) je autorem rozlehlé tvůrčí sklizně, jejíž výběr je od letošního 24. dubna náplní přehlídky takřka celoživotní umělcovy dráhy, jíž věnuje nejnovější výstavu umělecký salón rozšířeného rozhledu, jímž je Galerie KAYNA v Chýni (okr. Praha-Západ). Instalace obsahuje stovky exponátů z oborů grafiky jak knižní, tak i velkoplošně užité aplikace, pevné i volné kresby, umělecké fotografie i hraného krátkometrážního filmu a obsahuje i doklady mnoha činností hudebních, a to nejen čistě zvukových, nýbrž i audiovizuálních. Ve všech oborech se autor pohybuje v rozmezí od grotesky až k závažné baladičnosti obsahů. Landerovy hudební skladby zde zněly živě i reprodukovaně: "celoautorské" písně za doprovodu Traditional Jazz Studia (Probuď se a Můj život je taxi), avšak instrumentálky za účasti světových veličin jazzu. Byl jím např. americký saxofonista Tony Scott (Boomerang) nebo italský klavírista Giorgio Gaslini se svým kvintetem (Na rozloučenou/Farewell). Vernisáž i následná beseda s autorem (jenž prošel i zkušenostmi politického vězně a "pétépáka") se setkala se zvídavým ohlasem u početných múzicky vnímavých a nejen místních návštěvníků.

S výstavou se rozloučíme dne 6. června 2013.

is

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012