Socha Jana Antonína Bati odhalena v Maďarsku

5 2013 Naši ve světě česky

Dne 1. května 2013 uctilo město Martfü památku Jana Antonína Bati odhalením jeho sochy s bohatým kulturním programem. V původně malé vesničce postavil továrnu, zasloužil se o vybudování a rozvoj z malé vesničky na vyspělé, nádherné město.

Slavnosti se zúčastnily stovky lidí, přijeli zástupci baťovských měst z Polska, Ukrajiny a Rumunska. Za maďarskou stranu se zúčastnilo vedení města, dostavil se i nejvyšší představitel župy. Za českou stranu velvyslankyně ČR v Maďarsku Helena Bambasová s konzulem, za město Zlín náměstek primátora pan Landsfeld, ředitel Nadace Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti pan Robert Hájek a vydavatel pan Marek Belza. Za Nadaci Tomáše Bati ze Zlína se nedostavil nikdo. O průběhu slavnostního aktu jsem zatím žádnou reakci ve veřejnoprávních médií nezaznamenal. Referovala pouze o záměru postavit sochu.

 

V Martfü se nachází i muzeum, věnované Janu Antonínu Baťovi a historii výroby obuvi ve městě. Anglicky hovořící se mhou více dozvědět ve článku The cities that Jan A. Bata built.

 

Naše veřejnoprávní média jsou vždy aktivní, jde-li o události týkající se Tomáše Bati ml., už zdaleka méně, týkají-li se Jana Antonína Bati. Škoda, že veřejnoprávní média neprokazují vždy svoji nezávislost a neinformují o událostech, které se vymykají dnešní záplavě negativních zpráv. Veřejnost by je nepochybně ocenila a uvítala – už jen proto, aby mohla být na něco hrdá, objevilo se trochu naděje, víry, optimismu a osvěty.

 

Jan Antonín Baťa zanechal v Martfü svoji stopu za kterou mu jsou obyvatelé dodnes věční. Kdy začneme my být vděčni, objevovat stopy, které zanechal pro nás, bez kterých nemůžeme najít cestu ze současné mravní a hospodářské krize? Proč objevovat nové, když je zde stále připravený platný, osvědčený, potřebný a navýsost aktuální „recept“, navíc zdarma? Stačí ho jen začít realizovat – pokud je skutečný zájem a skutečná vůle! O tom to bude v následující době do příštích voleb.

 

Přál bych si, aby složení příští Sněmovny bylo natolik osvícené, že jedním z jejích prvních schválených zákonů bude:  Jan Antonín Baťa se zasloužil o stát!

Jan Šinágl

Článek je převzat z webu Jana Šinágla http://www.sinagl.cz

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012