Jana Outratová vzpomíná

4 2013 Rozhovory česky

Vážená osobnost pražského kulturního a společenského života, paní Jana Outratová, nedávno shrnula svoji dlouholetou činnost po svém návratu z Kanady, kde žila s manželem až do roku 1993. Možná si vzpomenete na její zajímavou knihu Dvakrát v jedné řece, která se zabývá pocity, radostmi a svízeli odchodu a opětovného návratu do rodné země. Kolik však bylo v nové zemi vykonáno!

 

Přestože se nyní kvůli vážnému onemocnění paní Outratová vzdává dalších aktivit, množství odvedené práce by nemělo zůstat bez povšimnutí.  A tak s radostí zveřejňujeme a připomínáme, že v mnohém se naše práce podobá a prolíná… Proto také máme radost, že paní Jana Outratová oceňuje i aktivity Mezinárodního českého klubu, kterému byla vždy ochotna přispět dobrou radou a zkušeností:

 

Do Prahy se vrátila z Ottawy (1968 - 1993), kde pracovala jako systémový analytik a později manager IT v kanadské Federální státní správě, v březnu 1993. Po neúspěšném pokusu privatizovat rodinnou firmu V.J.ROTT pracovala v roce 1995 jako administrativní ředitelka programu pro zahraniční studenty na VŠE a v letech 1995 -1996 vyučovala  management na Škole managementu a služeb (nyní Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů).

Byla také členkou těchto představenstev a správních rad: Nadace Občanského Fóra, Nadace museí a galerií Prahy, AECA (The American European Community Association - CR) – místopředsedkyně, STŘEP (Asanace rodiny), SIEMENS - komise pro fond pomoci

V r. 2000 byla odpovědná za manželovu volební kampaň do Senátu PČR, kam kandidoval jako nezávislý s podporou Čtyřkoalice. Publikovala články v časopisech a týdenících EKONOM, PROFIT, EuroZpravodaj, Eurofirma, Český Dialog, a  PRESTIGE Life Style.

 

V roce 2004 vydala sbírku povídek v angličtině WHERE IS MY HOME a její přepis do češtiny DVAKRÁT V JEDNÉ  ŘECE (M-PRESS, ISBN 80-239-3504-6).

Doma pořádala v letech 1997 - 2002 večeře (asi 120 večerů) pro zahraniční diplomaty - většinou velvyslance, ke kterým zvala anglicky mluvící místní občany.  K tomu lze přidat i několik odpoledních Čajů pro manželky velvyslanců, návštěvy se skupinami zájemců o dílo A. Muchy v bytě paní Geraldiny Mucha a celkovou propagaci jejího hudebního díla v soukromých koncertech a ve sdělovacích prostředcích. Vedla také sdružení ALTISA – o něm níže… Díky všem těmto setkáním měla ALTISA možnost pořádat koncerty a jiné akce v prostorách velvyslanectví, hotelech a jiných velkých prostorách a AECA setkání podnikatelů a politiků na debatních obědech na velvyslanectvích. Jako zakladatelka a výkonná ředitelka poskytla sdružení kancelář, byt a část financí pro provozování aktivit této neziskové organizace.

 

 

HISTORIE ALTISY (1996 -2013)

 

ALTISA byla založena s názvem Mezinárodní síť žen (International Women´s Network) jako neziskové občanské sdružení a společenský klub. Jejím původním posláním bylo přispívat k plnému využití přirozených schopností, intelektuálního a tvůrčího potenciálu jednotlivců k uplatnění etických zásad ve všech oblastech rozvoje jedince i společnosti. Postupné rozšíření činnosti s důrazem na osobní i pracovní propojování vedlo v roce 2001 ke změně názvu sdružení a k širšímu zaměření jeho orientace s cílem zkvalitnění demokratické společnosti.

Inspirací byl Americký klub dám založený 1864 Johankou Rottovou - Mužákovou (Karolínou Světlou) a Vojtou Náprstkem za účelem vzdělávání žen a dívek. Podle jejich názoru byly vědomosti  a pracovní dovednosti žen podmínkou ekonomické nezávislosti žen, která jim poté umožňovala seberealizaci vedoucí k positivnímu vlivu na své okolí.

ALTISA udržovala svou členskou základnu poměrně malou (cílem bylo přibližně 100 členů) a dávala přednost spolupráci s jinými neziskovými organizacemi na jednotlivých akcích.

Mezi významné aktivity ALTISY patřily zejména

přednášky + klubová společenská setkání pořádaná pravidelně od roku 1996 až do letoška (2013)

Vzdělávací akce pro širší veřejnost :

Cykly seminářů na témata jako

Žena a pracovní doba (vcelku 5 seminářů) ve spolupráci s MPSV a Gender Studies 1998 -1999

Ozdravení podnikatelského prostředí - ve spolupráci s Business Leaders Forum

pod patronátem předsedy senátu Petra Pitharta (120 - 150 účastníků) 2001 - 2002

 

Společenské večery :

Večer Vycházejícího slunce (2001 pod patronátem velvyslanectví Japonska)

Vánoční setkání přátel v Lapidáriu Národního muzea -  2001

Slavnost jara - Ples ve prospěch Domova sv. Karla Boromejského v hotelu HILTON - 2002

 

Vzpomínkový večer k uctění památky Dr. Milady Horákové a seminář o jejím životě a odkazu .

Iniciován Janou Horákovou-Kánskou, pořádán v prostorách Senátu PČR

ve spolupráci se Soroptimist klubem, Gender Studies a Klubem Milady Horákové           2000

 

Koncerty ve spolupráci s velvyslanectvími řady zemí

Ale také koncerty z díla Geraldine Mucha:

 

Patronát nad Domovem Sv. Karla Boromejského v Řepích (od 1997), což obnášelo

zviditelnění činnosti Domova v médiích, podpora programu rekvalifikace žen ve výkonu trestu,

péče o chronicky nemocné pacienty, provozu denního stacionáře, získávání individuálních a korporátních sponsorů a zorganizování řady kulturních akcí v Domově

 

Pomoc po povodních v roce 2002

ALTISA poskytla okamžitou materiální a finanční pomoc zaplaveným obcím na jihu Prahy (Chuchle, Zbraslav, Radotín, Modřany, Komořany). Spolu s Nadací pro výstavbu pensionů pro seniory pomáhala při ubytování seniorů, kteří přišli o bydlení. Poskytla také kancelářské zázemí a webovou stránku pro tuto činnost.

 

8 Kloboukových zahradních slavností (2000 – 2008)

ve spolupráci s Bohemia Regia (ředitelka Ing. Eva Zámostná) v zahradě v Krči,

z toho 3 pod patronátem velvyslanectví Irska, účast dalších diplomatů

 

Zahradní slavnosti

Zahradní slavnost na velvyslanectví Velké Británie ve spolupráci s IWAP (International Women´s Association of Prague) - 1999

Zahradní slavnost v Hartigovském paláci (Ivan Chadima) ve spolupráci s Nadací Naše Dítě a IWAP

Zahradní slavnost na velvyslanectví Irska ve spolupráci s taneč. soubory irských tanců - 2001

 

Svátek sv. Valentina na zámku Vilémov

Weekend s péčí o tělo (rehabilitační procedury) i duši (seminář, společenská večeře)  2001

ALTISA dokázala získat jako členky svého představenstva osobnosti tak uznávané a s tak dlouhodobě vynikající osobní i profesionální pověstí, jakou se může chlubit asi málokterá jiná podobná organizace. Tento úspěch ALTISY považuji za mimořádný v nynější převratné době.

Jména členek představenstva uvádím v abecedním pořádku a s jejich tehdejšími tituly. Samozřejmě ne všechny byly členkami představenstva po celou dobu trvání ALTISY.

 

Maud Jan Arkesteijn van Wiligen, BA, ředitelka MAC, Naarden, Nizozemí

Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc, Rektorka VŠE

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc, Předsedkyně AVČR,

Jiřina Marková - Krystlíková, sólistka Opery Národního divadla v Praze

Prof. MUDr et PhDr. Jana Mačáková, Dr.Sc.,  Rektorka U Palackého, Olomouc

Mgr. Kamila Meclová, Generálníá ředitelka Vězeňské služby ČR

Elisabeth Lobkowicz de Vienne, BA, Zástupce Christie´s of London pro ČR

Lída Rakušanová, žuralistka, Radio Svobodná Evropa, Praha

Dr.Eliška Rendlová, CSc,(nyní E. Jungová)Vedoucí Centra pro výzkum veřej. mínění AVČR

Emma Srncová, malířka

Dr. Jiřina Šiklová, sociolog

PhDr. Eliška Wagnerová, Předsedkyně Nejvyššího soudu ČR, Brno

Georgina Wyman, MA, BA, (nyní G. Schwarz- Steinsky) Senior Vice President, Bell Canada

 

Mé poděkování patří všem přátelům, dobrovolníků a sponzorům, kteří svou pracovní, organizační i finanční pomocí a spoluprací podpořili všechnu tuto činnost ALTISY, uzavírá Ing. Jana Outratová, CSc

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012