Sokolská výročí 2002

10 2002 Aktuality česky
obálka čísla

Anniversaries of the Sokol Thees articles deal with various anniversaries of the Sokol organization which had been founded in the Czech lands 140 years ago and Jindrich Fügner, one of two founders of Sokol

V průběhu roku je vhodné připomenout si významná sokolská výročí vztahující se k tomuto letopočtu. O několika jsme se již letos zmínili:

* Sokol dnes po 140 letech (Český dialog 2)

* Tragické chvíle ČOS z října 1941 (Český dialog 3)

* 90 let Sokola v Kanadě (Český dialog 4)

* 120 let od prvního sokolského sletu (Český dialog 5)

* Heydrichiáda -- 60 let příběhu hrdinství i zrady (Český dialog 6)

Je užitečné osvěžit paměť jmény dalších osobností, které se zasloužily o Sokol, objevit leccos nového či dávno v paměti zasutého:

* Před 180 lety dne 12. 9. 1822 se narodil Jindřich Fügner, spoluzakladatel Sokola, stavitel nejmodernější tělocvičny své doby ve střední Evropě

* Před 170 lety dne 17. 9. 1832 se narodil v Děčíně dr. Miroslav Tyrš, zakladatel a duchovní vůdce sokolské organizace

* Před 140 lety 1. 1. 1862 se narodil dr. Jindřich Vaníček, přímý Tyršův pokračovatel, legendární náčelník ČOS v mezidobí 1892 až 1930. Řídil 6 všesokolských sletů, podílel se na organizaci nové čsl. armády

* Před 140 lety 1. 6. 1862 byl v sále u Apolla slavnostně rozvinut kmotrou Karolinou Světlou první prapor Tělocvičné jednoty Pražské malovaný Josefem Mánesem

* Před 125 lety 26. 8. 1877 se narodil dr. Augustin Pechlát, náčelník ČOS v nejtěžších protektorátních letech, popravený 30. 9. 1941 při nástupu nového protektora Reinhardta Heydricha

* Před 115 lety 20. 3. 1887 byl c. k. rakouskými úřady zakázán II. Sokolský slet v Praze, plánovaný k 25. výročí založení Sokola

* Před 105 lety 15. 1. 1897 vyšlo první číslo Sokolského věstníku, který pod názvem Sokol vychází dodnes

* Před 100 lety 24. 2. 1902 se narodil dr. Antonín Hřebík, starosta ČOS 1945 až 1948, poté v exilu starosta ňstředí čsl. sokolstva v zahraničí 1959 až 1978, laureát řádu TGM in memoriam

* Před 70 lety v roce 1932 se konal IX. Všesokolský slet v Praze u příležitosti výročí 100. let od narození dr. M.Tyrše

* Před 70 lety 10. 1. 1932 zemřel dr. Josef Scheider, v letech 1889 až 1932 starosta Sokola Pražského, v období 1906 až 1932 starosta ČOS, v letech 1912 až 1932 starosta Svazu slovanského Sokolstva. Z a první světové války stál v čele domácího odboje, finančně podporoval činnost T. G. Masaryka a dr. Beneše v zahraničí

* Před 60 lety v roce 1942 zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi dr. Stanislav Bukovský, starosta ČOS v letech 1932 - 1939

* Před 65 lety 22. 2. 1937 zemřela Renata Tyršová, manželka Miroslava Tyrše a dcera prvního starosty Jindřicha Fügnera, významná sokolská pracovnice a spisovatelka

* Před 65 lety 14. 9. 1937 zemřel první prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk, velký příznivec a propagátor sokolských myšlenek, bývalý cvičenec Sokola Vídeňského, Pražského a Malostranského.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012