GRATIAS AGIT 3 - Cena Jana Masaryka

10 2002 Aktuality česky
obálka čísla

Dobrovolná práce pro vlast s investicí vlastního času, dovedností, znalostí a mnohdy i vlastních peněz, to jsou některé předpoklady k získání Ceny Jana Masaryka Gratias Agit, kterou každoročně udílí Ministerstvo zahraničních věcí ČR. V denním tisku se o jejích nositelích většinou nic nedočteme; jak známo, denní tisk dobrými zprávami šetří jako šafránem. Český dialog si však předsevzal laureáty představovat konkrétně, s plným jménem a alespoň stručným výčtem zásluh. V minulém čísle jsme vás seznámili s dalšími z letošních nositelů tohoto významného a v současné době jediného statutárního resortního ocenění. Dnes pokračujeme představením ostatních osobností...


JUDr. Milan Kantor,

zakladatel krajanských nadací v Melbourne
Narodil se 27. února 1925 ve Vídni. Jako 19letý se zúčastnil domácího odboje: pro znalost cizích jazyků byl zařazen do Zpravodajské brigády, v níž působil od března 1944 do osvobození. V letech 1945 - 1949 studoval práva na UK. V září 1949 z politických důvodů opustil republiku a téhož roku se usadil v Austrálii. V letech 1953 - 56 studoval práva na Melbournské univerzitě. Od samého počátku svého pobytu v Melbourne se Kantor věnuje české komunitě. Učil uprchlíky anglicky, pomáhal jim v jednání s místními úřady, s opatřováním zaměstnání a poskytl řadě z nich přechodné bydlení ve svém domově. Více než 20 let podporoval celoaustralský český čtrnáctideník Hlas domova. V roce 1968 se v australských sdělovacích prostředcích účastnil diskusí o Pražském jaru a nezákonnosti sovětské invaze. Byl správcem úspěšného Fondu pro československé uprchlíky. V roce 1991 byl jmenován honorárním konzulem Československa a později generálním honorárním konzulem České republiky.

Dále se podílí na činnosti Sokola Melbourne Inc. a Národního domu. V roce 1994 provedl Sokol za přispění australské strany průzkum 1994 Study of Needs of Czech and Slovak Disabled and Frail Elderly, jehož výsledky poukázaly na problémy starších krajanů. Na základě tohoto průzkumu je Sokolu Melbourne udělován každoroční vládní příspěvek na organizaci a koordinaci sociálních potřeb, který v současnosti činí 21 500 AUD.

Z iniciativy Kantora byly roku 1999 pod dozorem australského daňového úřadu zřízeny dva dobročinné fondy. Kulturní fond (Sokol Arts Fund) má za cíl podporovat a propagovat českou kulturu. Jedinou podmínkou poskytnutí podpory je doložený vztah akce k ČR. Druhý fond (Sokol Special Accommodation Fund) je určený k výstavbě bytových jednotek pro starší a osamělé občany českého původu. Tzv. vesnička bude plně funkční už v roce 2002. Celkové náklady na dokončení tohoto projektu jsou odhadovány na přibližně 43 milionů Kč.

JUDr. Kantora nominoval na udělení ceny Sokol Melbourne Inc. Návrh doporučilo Velvyslanectví ČR v Canberra. Podporuje jej veřejný ochránce lidských práv JUDr. Otakar Motejl, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí MUDr. Milan Špaček, profesor AMU Ivan Moravec, dr. h. c. a MUDr. Božena Žemličková z humanitárního sdružení Život 90 i konzulární odbor a odbor Asie.


Prof. Bohumil Med,

předseda Brazilsko-české kulturní společnosti

Narodil se 24. září 1939 v Humpolci. V roce 1963 absolvoval Pražskou státní konzervatoř, v letech 1965 - 68 studoval na JAMU v Brně. Roku 1968 odešel do Brazílie, kde hrál v Brazilském symfonickém orchestru. V roce 1974 byl jmenován profesorem lesního rohu a hudební teorie na státní univerzitě v hlavním městě Brasília, kde působí dodnes.

Je zakládajícím členem Orchestru Národního divadla v Brazílii a autorem učebnic hudební teorie. Zastupuje v Brazílii české výrobce hudebních nástrojů (Amati, Strunal a Delícia ). Je též majitelem hudebního nakladatelství a největšího obchodu s hudebninami v Brazílii.

Vždy propagoval českou hudbu a jako pedagog se propagaci českého hudebního umění věnuje dodnes. V hlavním městě rovněž založil Kulturní společnost Brazílie - Československo, jíž je předsedou. Návrh na udělení ceny podalo Velvyslanectví ČR v Brazílii.


Prof. ing. arch. Jan Hird Pokorný,

krajanský architekt z USA Narodil se 25. května 1914 v Brně v rodině generálního ředitele firmy ákoda. V roce 1937 ukončil studium architektury a pozemního stavitelství na ČVUT Praha. Na protektorátní pas odcestoval do Spojených států. Na Kolumbijské univerzitě absolvoval postgraduální studium, začal tam vyučovat a roku 1957 byl jmenován profesorem. Jeho specializací se staly rekonstrukce památek.

V roce 1947 navštívil vlast a po návratu do New Yorku napsal stať o Baťově zlínské architektuře pro prestižní časopis The Architectural Record.

V šedesátých letech projektoval Pokorný komplex budov pro univerzitu v Stony Brooku na Long Islandu, postavil dvě budovy pro Lehmanovu kolej v newyorském Bronxu, divadlo a koncertní sál pro 2 500 posluchačů. úspěšně rekonstruoval části starých newyorských přístavišť v dolním Manhattanu. V současné době Pokorný provádí renovaci komplexu "Brooklyn Historical Society" a přístavu přívozů z Manhattanu na Governors' Island.

V letech 1973 - 1977 byl členem Komise pro umění města New Yorku (Art Commission of New York City). Od roku 1997 je členem Komise pro ochranu historických památek (New York City Landmarks Preservation Commission).

Od roku 1964 byl Pokorný tajemníkem a od roku 1971 předsedou fondu pro potřeby Čechů a Slováků, který založil český diplomat J. Papánek. Darem 25 000 USD poskytl roku 1997 např. pomoc při odstraňování následků povodní na Moravě.

Druhou významnou organizací, v jejímž čele Pokorný stojí, je Česká dobročinná a vzdělávací společnost (Bohemian Benevolent and Literary Association), která na konci minulého roku předala České republice za symbolický 1 dolar Národní budovu (The Bohemian National Hall), vystavěnou v letech 1895 - 1897 za peníze z krajanských sbírek a jednu z mála budov společenského charakteru, která přežila až do současnosti. Česká vláda se zavázala, že zchátralý objekt za 280 mil. Kč opraví. Do konce roku 2002 má být dokončeno jedno poschodí, které bude k dispozici českým spolkům v Americe. V ČR prostřednictvím World Monument Fund Pokorný prosadil např. renovaci valtického areálu, města Telče, mozaiky na katedrále sv. Víta apod.

Návrh na ocenění podal Generální konzulát ČR v New Yorku a připojila se k němu newyorská skupina Společnosti pro vědy a umění a generál major v.v. Miloš Knorr z New Yorku.


Prof. PhDr. Jan Rubeš,

propagátor české vzdělanosti v Belgii Narodil se 18. května 1946 v Praze. Vystudoval romanistiku na Filozofické fakultě UK Poté získal stipendium do Paříže, které zakončil titulem "matres lettres". Do Československa se vrátil v roce 1971 a stal se aspirantem v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV.

V roce 1980 emigroval s rodinou do Belgie a zde se dále věnoval literární historii. Pracoval v literárním archivu Královské knihovny a podílel se na vytvoření archivu belgické avantgardy. Založil Archiv exilových spisovatelů a v roce 1993 spoluorganizoval výstavu tohoto archivu.

V roce 1982 začal vyučovat na Bruselské svobodné univerzitě, nejprve jako lektor a od roku 1993 jako profesor slovanských literatur. V současné době je vedoucím katedry slavistiky.

Za přispění MŠMT ČR a UK založil Středisko českých studií, které působí v rámci již zmíněné univerzity. Češtinu lze studovat jako volitelný předmět, přístupný i externím posluchačům, zejména z evropských institucí. Počet studentů se pohybuje kolem padesáti až šedesáti.

Rubeš je dále organizátorem Letní univerzity českého jazyka a české civilizace. Prostřednictvím střediska vydal řadu různých publikací, připravuje přednášky českých profesorů a semináře západoevropských bohemistů. Zároveň organizoval několik mezinárodních kolokvií (o J.Haškovi, Pražském lingvistickém kroužku, K. Čapkovi, M. Kunderovi atd.) a reprezentativní výstavu českých výtvarníků v exilu nazvanou Na západ od Prahy.

Přednášky a kolokvia prof. Rubeše jsou hojně navštěvovány díky živým tématům ze současnosti i nedávné minulosti (např.: Střední Evropa - integrace a dezintegrace, Česká republika - bilance deseti let po sametové revoluci, Samizdat a zakázaná literatura atd.).

Existence Střediska českých studií umožnila založení univerzitního střediska Valonsko-Brusel na FF UK, jehož těžištěm je povinně výběrová přednáška "Civilizace a literatura frankofonní Belgie". Na udělení ceny navrhlo dr. Rubeše Velvyslanectví ČR v Bruselu a odbor EUZE.


Mgr. Radko Tichavský,

honorární konzul ČR v Mexiku Narodil se 15. srpna 1959 v Jeseníku. V letech 1978-1980 studoval skladbu na JAMU, poté do r. 1984 na AMU v Praze. V tomtéž roce se oženil s mexickou občankou a odstěhoval se.

V Mexiku se nejprve věnoval pedagogické a publicistické činnosti. Byl jmenován profesorem katedry hudební skladby a teorie na Národní mexické autonomní univerzitě. Pořádal mj. cykly přednášek o českých hudebních skladatelích. Pro rozhlasové stanice Radio Educación a Radio UNAM připravil rozhovory o české hudbě.

Roku 1997 se stal honorárním konzulem ČR.

Zorganizoval turné českého folklorního souboru Vycpálkovci a černého divadla LUMECO. Uspořádal Kongres české polky, a osvětlil tak Mexičanům původ tohoto tance, který považovali za svůj. Zprostředkoval navázání partnerství mezi městy Monterrey a Plzeň. Plzeňské divadlo ALFA je organizátorem festivalu Skupova Plzeň, na který byl v roce 2002 pozván mexický soubor Baul. V říjnu 2001 daroval 1000 USD na obnovu Mariina pramene Priessnitzových lázní v Jeseníku. Do Jeseníku, svého rodného města, přivezl také zajímavou výstavu významného mexického fotografa Eduarda Gonzálese. V rámci spolupráce Priessnitzových léčebných lázní a. s. a univerzity v Monterrey se z popudu Tichavského uskuteční přednáškový cyklus pro mexické lékaře, kteří si budou moci v Jeseníku vyzkoušet neobvyklé metody v praxi.

V listopadu 2001 uspořádal v Monterrey seminář Historie české diplomacie a její postavení ve světě. Tichavský přeložil a připravuje k vydání Masarykovy Ideály humanitní, nyní také jedná o pojmenování významné ulice nebo náměstí v Monterrey po TGM.

Návrh na ocenění R. Tichavského podalo Velvyslanectví ČR v Mexiku. Kandidaturu doporučili dr. Pablo A. Longoria Treviňo, rektor Regiomontanské univerzity, starosta města Monterrey Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, generální ředitel deníku Milenio Federico Arreola Castillo, předsedkyně Rady pro kulturu státu Nuevo León paní Carolina Farías Campero, Česká asociace T. G. Masaryka, ředitelka amerického zastoupení CzechInvestu Hana Lasslerová, primátor Plzně ing. Jiří Šneberger, vedoucí Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka Jana Rychtová, herec Alfréd Strejček a místostarosta Jeseníku Ing. Jan Chytil.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012