Koroptve se vrátily na Petřín

Maf 3 2013 Ostatní česky

Petřínské sady a remízky v Praze mají od konce března nové obyvatele. V okolí Petřínských teras tu byly vysazeny koroptve, a to hned deset párů. Mají zde dobré podmínky k zabydlení a dalšímu rozmnožování. V rámci akce „Koroptve na Petřín“ a za účasti veřejnosti, tedy rodičů i dětí, je sem vysadili pracovníci Vojanových sadů s.r.o.  Jindřich Pavliš ml., který zde pracuje, je již třetí z generace rodiny, Pavlišů, která se o zeleň vrchu Petřína i Vojanových sadů pod ním stará. V jeho péči proběhlo na Petříně již dříve také vysazení bažanta obecného, zajíce polního či králíka divokého. Četné zástupce všech těchto druhů můžete na Petříně potkat, i když většinou jen brzy ráno nebo naopak večer, kdy se návštěvnický ruch uklidní.

Jindřich Pavliš říká: všem těmto zvířatům se na Petříně daří dobře, ale přesto je třeba jejich populaci čas od času obnovit. Dochází samozřejmě k přirozenému úhynu vlivem nemocí, ale často i kvůli nehodám způsobeným psími miláčky, kterých se na Petřín chodí venčit velké množství. Proto hodlá se svými kolegy a opět i ve spolupráci se Sdružením občanů a přátel Malé Strany, s vysazováním další zvěře pokračovat každoročně. „Mohla by z toho být hezká jarní tradice, která přiláká veřejnost “, zmiňuje Jindřich Pavliš, který má kontakty s bažantnicemi, odkud pocházejí i letošní mladé koroptvičky.  Zelená oáza a dominanta Malé Strany, vrch Petřín, se tak na jaře stává nejen místem pro zamilované, ale i novým domovem všech těchto sympatických živočichů.

Maf

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012