Slavnost čtení v České škole bez hranic

3 2013 Naši ve světě česky

Děti z ČSBH v Paříži měly možnost tuto sobotu 23.2.2013 během Slavnosti čtení v Janáčkově sále poznat pražské duchy, dušínky a čaroděje ze Strašnic. Děti si připravili bohatý program se čtením, divadelními scénkami, hrami a dobrou zábavou. Učitelé nezůstali pozadu a aktivně se do hry zapojili svými duchařskými převleky.

 

Na začátku paní učitelka Anička uvedla hru „Jak se dostat ze Strašnic“, aby byli čtenáři náležitě motivováni. Následovalo vystoupení jednotlivých tříd, kdy každá předvedla trochu jinou formu veřejného předčítání, doprovázeného buď scénkami účastníků, hrou na klavír nebo i kreslenými tématickými výjevy a převleky. Jako první v pořadí byla pohádka „O Smolíčkovi“ v podání 1. třídy a následně ukázka z „Pověsti o svaté holčicce“ od 4. třídy.

Poté se děti rozdělily do dvojic, aby v knížkách rozmístěných po sále našly klíčové slovo pro vyplnění tajenky.

 

Další dvě ukázky, tentokrát od 2. a 5. třídy, byly obě ve znamení čarodějnictví : „Jak očarovat čarodějnici“ - doprovázeno vlastnoručně zpracovaným komiksem a „Harry Potter“ s působivě podaným výkladem o vzniku knihy.

Po soutěži v rychločtení textu od Jana Wericha (k dispozici na http://clavis.vrana.cz/rocnik7/c0106/?id=17) vystoupily poslední dvě třídy : třeťáci přečetli ukázku z knížky „Kubula a Kuba Kubikula“ a šesťáci dramaticky zpracovanou Erbenovu baladu „Vodník“, při které se všem v sále tajil dech díky jejich přesvědčivému podání a dokonalým rekvizitám.

 

Thea, 9. třída, o Slavnosti čtení napsala:

"Byla to zajímavá událost: četli jsme pohádky, hráli hry a předváděli básně, nebo pohádky. Moc se mi to líbilo, protože jsme si zahráli divadlo a poslouchali pohádky a při tom se bavili. Byla bych moc ráda, kdyby se slavnost konala zase příští rok."

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012