Jan Masaryk, československý ministr zahraničí, zemřel před 65 roky

3 2013 Dějiny česky

Časně ráno dne 10. března 1948 našli zaměstnanci Černínského paláce mrtvé tělo Jana Masaryka na dlažbě pod okny jeho bytu. Národ strnul hrůzou a strachem. Jak se tohle mohlo stát? Vždyť Jan Masaryk byl synem prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Byl milován všemi občany, byl znám a oblíben v celém světě, zvláště pak v USA, vždyť jeho matka byla Američanka! Všem bylo jasné, že tímto dnem skončila definitivně demokracie v Československu, možná navždy. Policie začala vyšetřovat, ale nebylo to snadné. Komunisté ihned prohlásili, že to byla sebevražda. Skoro nikdo z občanů tomu nevěřil. Podrobnosti se nikdo přesně nedozvěděl ani po dvaceti letech v roce 1968, a úplně jasno není ani teď, pokud jsou některé doklady uzavřeny pod peticí. O jeho smrti bylo napsáno několik knih. Janova přítelkyně Marcia Davenport napsala anglicky „Too Strong for Fantasy“. Claire Sterlingová vylíčila vyšetrování v knize „Případ Masaryk.

Viktor Fischl, spisovatel a spolupracovník, o něm napsal: „Jan Masaryk byla nekonečně mnohostranná a pestrá osobnost. Uměl sjednocovat protichůdné prvky. Věčně hledal společného jmenovatele. Překládal všechno, i to nejsložitější, do prosté řeči všech, jimž je společný zdravý rozum. Byl to státník, který nevstoupil do žádné politické strany. Muž, který dovedl vyložit Východu Západ a naopak. Ve skutečnosti se domnívám, že bylo málo lidí, kteří vládli zdravým rozumem líp než Jan Masaryk. V tom byla jeho největší síla. V tom jeho nenapodobitelném smyslu pro humor a v jeho teplé lidskosti. Pro tyto vlastnosti i jeho političtí odpůrci jen těžko mohli nemít rádi. Slyšeli jsme mnoho komunistů mluvit o něm s úctou. Nikdy se nerozčílil. Dovedl každého odzbrojit svým úsměvem a uměl přklenout nejtrapnější situaci vtipem. Poznal mnoho lidí a rozuměl jim, protože je měl rád. Pracoval a žil pro lidi a věřím, že také zemřel proto, že měl lidi rád.“ *

Jan Masaryk říkával: „Pravda vítězí, ale dá to fušku!“ A Jan prováděl tu „fušku“ po celý svůj život. Měl rád ten svůj „folk“, jak říkal svým spoluobčanům.

Naučili jsme se za těch posledních šedesát pět let vůbec něčemu? Dovedeme žít v pravdě a lásce?

Představuji si, že se nedávno v českém nebi sešli dva velcí demokrati. Jan Masaryk a Václav Havel. Oba rozuměli pravdě a lásce. Teď už jsou z dosahu lidských posměšků, pomluv a nenávisti. Jistě se budou spolu dobře bavit, protože měli hodně společného a hlásali tytéž pravdy. Nechť je jim česká země lehká!

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012