Proslov prezidenta republiky Václava Havla

10 2002 Aktuality česky
obálka čísla

Dámy a pánové,
hlavním tvůrcem novodobého demokratického státu Čechů a Slováků byl velký filozof a posléze dlouhodobý československý prezident T. G. Masaryk. Památce tohoto muže a spolu s ní všem nám, Čechům a Slovákům, žijícím dnes ve dvou spřátelených státech, se dostává vztyčením této sochy veliké pocty. Je to hold naší demokracii a především hold muži, který se o ni zasloužil jako málokdo jiný.

Je to zároveň výmluvná připomínka zvláštního niterného vztahu, který pojí naše národy s národem americkým, vztahu, který v případě mé vlasti vyústil do přímého spojeneckého vztahu v rámci NATO. Doufejme, že se tak brzy stane i v případě našich bratrů Slováků.

Dovolte mi, abych co nejsrdečněji poděkoval všem našim krajanům, kteří se o vztyčení tohoto pomníku zasloužili, především z organizace American Friends of the Czech Republic, a abych poděkoval americkému Kongresu i městu Washington, že dali souhlas k tomu, aby tento pomník stál na tomto čestném místě.

Kéž by natrvalo všem připomínal to, co spojuje velký americký národ s národem českým i slovenským: ideály, které spolu sdílíme: lidskou svobodu, lidská práva, právní stát, demokratický politický systém, svobodnou tržní ekonomiku, odpovědnost člověka za svět, odpovědnost, která - jak Masaryk učil - má svůj pramen ve vědomí, že zázrak světa a lidské existence není jen souhrou náhod, ale má svého tvůrce. Děkuji vám všem a děkuji za čest, které se mi dostává tím, že smím tento pomník odhalit!

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012