Pozvání do Hluboké nad Vltavou

6-7 2001 Kultura česky
obálka čísla

    Alšova jihočeská galerie patří k nejvýznamnějším muzeím umění v České republice -- to určitě víte. Proč? Za to vděčí nejen rozsahu, ale zároveň skladbě svých sbírek. Vedle početně nejsilnější sbírky umění moderního a současného existuje i menší sbírka starého umění různých výtvarných oborů -- malby, sochařství, kresby a grafiky. I když byla velmi citelně zasažena restitucemi, přesto se ji v posledním desetiletí podařilo rozšířit o několik významných děl.
    Pravděpodobně její nejznámější částí je rozsáhlá kolekce gotického sochařství a deskové malby jihočeské provenience zahrnující období od třetí čtvrtiny 13. století do první třetiny 16. století. Dovedete si představit tak nádherný časový úsek? Je převážně prezentován v dlouhodobé expozici, která by ovšem nutně potřebovala rozsáhlou reinstalaci.
    Méně známou součástí -- v současné době prezentovanou jen částečně -- je soubor evropského umění od 16. do konce 18. století. Z něho je veřejnosti přístupné pouze Nizozemské malířství tohoto období. To zahrnuje nejen velmi zajímavá a kvalitní díla jiných národních okruhů, např. italské či německé malby, ale především díla českého původu. Důvody jsou především prostorové, protože Alšova jihočeská galerie se ve svých expozicích musí omezit pouze na čtyři výstavní sály. Bohaté galerijní sbírky rádi navštěvují a obdivují také hosté nádherných letních koncertů "hlubockého léta", které se letos konají už po pětačtyřicáté.

(k)

45. hudební léto Hluboká

Z programů koncertů pořádaných v prostorách nové expozice "České umění 20. století" -- začátky koncertů vždy ve 20 hodin, galerie k večerní prohlídce otevřena od 19.30 hodin
12. července 2001 -- Aldo Mancinelli, klavír (USA): Haydn, Beethoven, Brahms, Liszt, Debussy, Chopin
26. července 2001 -- České klavírní kvinteto (Daniel Wiesner, Jiří Krejčí, Jiří Hlaváč, Svatopluk Čech, Petr Duda
9. srpna 2001 -- Livia Ághová, soprán, Eduard Klezla, baryton, Soňa Kresáková, klavír
23. srpna 2001 -- Štěpán Rak a Chitarri Concertanti, Emanuel Kümmel, Petr Fiala
6. září 2001 -- Felix Slováček (klarinet, saxofon), Marína Grochovská (klavír), Tomáš Strašil (violoncello)
Po koncertu je zajištěna doprava od Alšovy jihočeské galerie do Českých Budějovic (kontaktní adresa Wortnerův dům AJG, U Černé věže 22, České Budějovice)


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012