Když se řekne Kajman.

2 2013 MČK česky

Naše literární skupina vznikala postupně. Vše začalo literárními přednáškami  "Dar slova"  v roce 2002 za vedení lektora Mgr. Poláka. Po skončení kurzu se účastníci nechtěli rozejít, tak vznikl Klub autorů Jižního Města – zkratka KAJMAN. Pak náš skvělý lektor onemocněl a my se začali scházet v kavárně Fra. Z toho vzniklo naše kajmaní KAFRÁNÍ. A další název jsme si dali do vínku – Klub kavárenských povalečů. Dnes má náš Klub 18 členů.

Společné úsilí všech členů vyvrcholilo v Autorské čtení, které proběhlo v divadle Kámen, v listopadu r. 2012. Další repríza se uskutečnila v Chodovské tvrzi prvního února 2013 a teď připravujeme druhou reprízu též v divadle Kámen v dubnu 2013.

Hlavně že nás psaní baví, i když neživí. Píšeme povídky, črty, fejetony, básně i drobnější žánr, jež se nazývá krásná literatura.

Blanka Bartsch Forstová

(Dopis od naší členky, putující z Kanady a Německa do ČR, tak jako mnoho jiných čtenářů a členů klubu, kteří se do staré vlasti vracejí, ale děti a vnoučata mají jinde ve světě. Blanka napsala také pěknou knížku Pražské etudy. Máme ji pro zájemce v redakci)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012