Nové osobnosti ve vedení Českých center

1 2013 Kultura česky

Českým centrům v Londýně a Tel Avivu budou od února 2013 šéfovat noví ředitelé, Tereza Porybná a Lukáš Přibyl. Oba s sebou přinášejí řadu zkušeností z oblasti kultury a jejího managementu i neotřelé akademické zájmy.

Tereza Porybná, Ph.D. (32) získala doktorát na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na vizuální antropologii. Absolvovala řadu zahraničních studijních stáží, mimo jiné jako držitelka Fulbrightova stipendia na Harvard University  v USA. Nová ředitelka Českého centra Londýn spolupracuje od roku 1998 s řadou kulturních institucí a neziskových organizací. V letech 2003-2006 byla programovou ředitelkou Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Mezi lety 2009-2011 působila na etiopské misi organizace Člověk v tísni jako vedoucí sociálních a vzdělávacích programů.  Tereza Porybná je editorkou několika odborných sborníků.         Své představy o budoucí činnosti nastiňuje Tereza následovně: „Chci dosáhnout toho, aby České centrum v Londýně bylo díky svým zkušenostem a rozsáhlým funkčním kontaktům partnerem, na kterého se s důvěrou obracejí zástupci jak české, tak britské umělecké scény. Za zcela zásadní považuji kreativně propojovat českou a britskou stranu a iniciovat dlouhodobé koncepční projekty zejména v oblasti současného umění, designu a módy. Domnívám se, že v těchto oborech má Česká republika co nabídnout i v tak náročném prostředí, jakým britská metropole bezpochyby je."

Lukáš Přibyl, M.A. (40) studoval politologii, historii a filosofii na školách v USA, Izraeli, Maďarsku a Švédsku a v současné době je doktorandem na FF UK.  Dosud se věnoval především práci v oblasti filmu a audiovizuálních programů, a to jako režisér a scenárista. V letech 1999-2009 pracoval na sérii čtyř celovečerních dokumentárních snímků Zapomenuté transporty, jež byl mj. oceněn i Českým lvem a získal kladné recenze v předních světových médiích.

Svou vizi budoucího směřování centra Lukáš Přibyl popisuje následovně: „České centrum v mém pojetí se nebude omezovat jen na prezentaci v Česku vzniklých děl a nebude pouze výkladní skříní nesporných úspěchů české kultury. Centrum v Tel Avivu bude i prostředníkem a katalyzátorem společných česko-izraelských projektů a umožňovat a usnadňovat oboustranný tok myšlenek a informací. Mým cílem je, aby program Českého centra vyvolával v Izraeli zájem a aktivní odezvu.  Jen pokud budou lidé v obou zemích vzájemně informováni o svých reakcích a názorech, mohou se poznávat, nacházet to, co je spojuje, a radovat se z odlišností.“     České centrum Londýn bylo založeno v r. 1993 a sídlí v samém centru Londýna poblíž Oxford Circus.  www.czechcentres.cz/london

České centrum Tel Aviv  bylo otevřeno v roce 2010 coby součást českého velvyslanectví v Tel Avivu.        www.czechcentres.cz/telaviv


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012