„A nebudete muset chodit za rabínem“

Olga Szymanská 1 2013 Kultura česky

500 let hebrejského knihtisku v Čechách a na Moravě

K 500. výročí od vydání první hebrejské knihy v Čechách a na Moravě i v celé východní a střední Evropě připravilo Židovské muzeum v Praze výstavu unikátů, pocházejících z nejvýznamnějších sbírek rukopisů a starých tisků v České republice i v zahraničí.

V prosinci roku 1512 dokončilo konsorcium židovských tiskařů a finančníků v Praze tisk siduru – modlitební knihy pro všední dny a sobotu. Po lokalitách v Itálii, na Iberském ostrově a v Cařihradu se tak i české území stalo jedním z prvních míst s působností tiskáren, vedených židovskými odborníky. Hebrejské knihy začaly vycházet v Prostějově, Brně a Mikulově, a to s proměnlivou intenzitou až do první poloviny 20. století.

K příležitosti tohoto výročí probíhá nyní výstava, jejíž název je doslovným citátem ze záhlaví glosáře k hebrejské bibli, vydané v Praze roku 1604 Mošem Sertelsem. Připomíná dějiny a vývoj kulturního fenoménu hebrejského knihtisku, především jeho nejstaršího období 16. – 18. století. Kromě jeho obecného vlivu na vzdělanost, vztahu mezi tisky a rukopisy, typografického vývoje a zdobnosti tisků i rozrůstání žánrů se expozice zaměřuje na znaky, typické pro tisky v našich zemích. Také na pozoruhodně otevřenou spolupráci židovských typografů s křesťanskými kolegy, která více nežli sto let ovlivňovala vnější podobu pražských hebrejských tisků. A pozornost je věnována i jednotlivým tiskařským mistrům, autorům, editorům a ilustrátorům.

Vystaveno je na padesát originálních tisků. Mezi nimi světové unikáty, například: jediný dochovaný exemplář nejstaršího pražského tisku z Bodleian Libraries v Oxfordu či pesachová Hagada (1526), považovaná za jednu z nejkrásnějších hebrejských knih vůbec. Tisky z dílen Pavla Severina a Sixty Palmy Močidlanského (16. a 17. století), jež mají se soudobými pražskými hebraiky společnou výzdobu či jejich autory a tvůrce dřevořezů, zapůjčila především Národní knihovna v Praze a Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů v Praze. Vědeckou knihovnu v Olomouci zastupuje velmi vzácný tisk z polského Krakova (1534) ovlivněný pražskou typografií a dosud neznámý tisk z dílny Avrahama Heidy (1621), který byl v knihovně zdejší jezuitské koleje objeven během příprav k výzkumu. Sbírky pořádajícího pražského Židovského muzea prezentuje například jediný dochovaný exemplář druhého nejstaršího pražského tisku hymnů pro šabat a požehnání po jídle (1514), hebrejská bible (1530) jako jediný u nás dochovaný prostějovský hebrejský tisk a výsledky vlastního výzkumu, vedeného v devadesátých letech v synagogách Čech a Moravy.

V multimediální části lze prohlédnout vybrané knihy v digitální podobě. Vedle detailnějšího zpracování dílčích témat také ukázky z budoucí on-line bibliografie hebrejského knihtisku z území Čech a Moravy, a to s výsledky několikaletého systematického průzkumu knižních a sbírkových fondů nejvýznamnějších institucí Evropy, USA a Izraele.

Výstavu v Galerii Roberta Guttmana (do 28. února 2013) doplňuje monografie Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě: mezinárodní tým autorů se v ní podrobně věnuje různým aspektům hlavního tématu. Tím ji včleňuje do širokého kontextu. To dokládá více jak dvě stě fotografií ze světových sbírek (většinou publikovaných poprvé).

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012